Annons

Annons

Annons

Debatt
Fritidsgårdarna ska vara fria från politisk påverkan

Föreningslivet i Gävle kommun har en imponerande bredd och mångsidighet. Vi imponeras varje dag över kraften i det ideella arbetet som föreningarna gör för Gävles bästa. Vi har många olika idrotter och sporter som passar olika utövare.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Idrottsrörelsen är också en god fostrare av unga och har sunda och kloka värderingar. I en undersökning så visade man att den som har utövat exempelvis hästsport som ung blir en utmärkt ledare och chef. Man lär sig att ta ansvar och man lär sig samarbete. Utmärkta egenskaper som man bär med sig resten av livet i sin yrkesroll.

Niclas Bornegrim (M), 2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun och Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborgs län.

Bild: Arkivbild

I (S)-styrda Gävle kommun så finns det en förening som står i ekonomisk särställning gentemot andra föreningar och det är den socialistiska organisationen Unga Örnar som bedriver fritidsgårdar med fullt ekonomiskt stöd från Gävle kommun. Arbetarrörelsens ungdomsorganisation ställer krav på att den som ska arbeta med barn och unga som anställd ska dela arbetarrörelsens värderingar. Det kravet visar hur medvetna Socialdemokraterna är om hur man kan påverka barn och unga i rätt politisk inriktning. Varför skulle man annars ställa det kravet?

Annons

Annons

Tänk nu om motsvarande krav ställdes på lärare eller förskollärare anställda i kommunen? För att du ska anställas som pedagog ska du vara socialist? Det vore självklart helt otänkbart. Det är ett orimligt krav på medarbetare som, finansierat av kommunala skattepengar, ska jobba med våra barn – oavsett om det är en förskola, grundskola eller en fritidsgård.

När ett parti har styrt under lång tid så kan det bli så att partiet och kommunen växer ihop på ett osunt sätt och vi menar att det är helt orimligt att fritidsgårdar drivs på entreprenad av en socialistisk organisation som Unga Örnar. Ska en verksamhet finansieras av skattemedel så ska den verksamheten stå fri från politisk påverkan.

Gävleborna röstade höger i valet 2022 så nu borde det finnas en möjlighet att bryta den osunda kulturen att Socialdemokraterna blandar ihop Gävle kommuns skattemedel med sin egen verksamhet.

Listan kan göras lång på föreningar som kan skapa en god fritidsverksamhet för barn och unga i sitt närområde, grundad på sunda värderingar istället för en socialistisk utgångspunkt.

Alla barn och unga i Gävle, oavsett ursprung, ska ges en möjlighet att få en meningsfull fritidsverksamhet utan politiska pekpinnar. Föreningslivet i kommunen är imponerande med alla de ideella timmar som utförs av ledare och föräldrar. Vi anser att kommunen ska upphandla fritidsverksamhet så att vi behandlar alla föreningar lika.

Annons

Som förälder ska man alltid kunna lita på att sina barn är i en verksamhet fri från politisk påverkan.

Moderaterna kommer nu att försöka samla en majoritet bland högerpartierna i Gävle för att skapa en annan ordning på fritidsgårdarna i Gävle. Det är inte rimligt att Socialdemokraternas plantskola Unga Örnar har monopol.

Niclas Bornegrim (M)

2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun

Lars Beckman (M)

riksdagsledamot Gävleborgs län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan