Annons

Annons

Annons

Debatt
Använd ordförandeskapet för att lyfta eko-produktionen

När Sverige under 2023 har hand om ordförandeskapet i EU hoppas vi att Sveriges regering och landsbygdsminister Peter Kullgren stolt vill visa upp Sveriges framgångsrika ekologiska jordbruk som ett gott exempel inom EU – inte minst när det gäller biologisk mångfald.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Sverige är målet att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030, vilket är ett högre mål än EU:s om 20 procent inom samma tid. Redan nu brukas cirka 19 procent av svensk jordbruksmark ekologiskt. På hela 98 procent av KRAV-ekologiska gårdar i Sverige med kor och får finns naturbetesmarker. Den rika växtligheten där drar till sig insekter och andra djur, och bidrar till biologisk mångfald.

Annons

Emma Rung, vd på KRAV.

Bild: Privat

Hoten mot den biologiska mångfalden kommer från sådant som exploatering av mark som gör djur- och växtarter hemlösa, från storskaliga intensivjordbruk, konstgödsel, bekämpningsmedel och miljögifter.

Annons

Just nu hotas omkring 2 000 av Sveriges djur- och växtarter av utrotning. Tornseglare, åkerfibbla och olika sorters fjärilar och bin är några av de arter som riskerar att dö ut i Sverige om inget görs. Globalt sett är hotet gigantiskt: en miljon av jordens uppskattningsvis åtta miljoner arter riskerar att utrotas, flertalet redan under detta århundrade.

På en ekologisk gård används inte naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel. Där finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och insekter än på en konventionell gård.

Satsningar på ekologiskt jordbruk gynnar både hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald. Vi föreslår därför regeringen att fortsätta stärka eko-jordbruket genom att:

Sänka momsen på ekologisk mat för att stimulera efterfrågan och därmed produktion

Ge särskild ersättning till lantbrukare som inte använder naturfrämmande bekämpningsmedel

Återinföra och stärka ersättningarna för ekologisk vallodling, naturbetesmarker och ekologisk djurhållning till lantbrukare med stora naturbetesmarker

Vid det stora FN-mötet i Kanada (COP15), enades världens ledare strax före jul om ett globalt ramavtal för biologisk mångfald. EU verkar i samma riktning med den strategi för biologisk mångfald som antogs 2020 och som har som mål att den biologiska mångfalden ska vara på väg att återhämta sig senast 2030.

Annons

Vi kan alla bidra när det gäller att gynna biologisk mångfald. Genom att handla KRAV-märkt och ekologiskt kan vi bli vardagshjältar som gynnar humlor, fjärilar, fåglar och växter. Men för att stoppa det pågående massutdöendet av arter behöver många aktörer agera – inte bara jordbrukare och konsumenter. Det är dags för politikerna att göra mer!

Emma Rung

vd på KRAV

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan