Annons

Annons

Annons

Byggplats Gävle

Så vill fastighetsägaren att höghuset vid Staffansbron ska se ut

En entré till höghuset direkt från Staffansbron och ett höghus som avviker från detaljplanen genom att inte vara klätt i tegelmaterial.

Nu ansöker SPG som ska bygga ett 15-våningshus i kvarteret Herakles om bygglov.

Text

Makaronifabriken ska rustas upp och byggas om till bostäder.

Bild: SPG/Reflex

Annons

Detaljplanen för kvarteret Herakles som sträcker sig från Staffansbron längs Muréngatan och även omfattar den gamla makaronifabriken vid Nedre Åkargatan har varit klar i flera år. Men när nu den nya fastighetsägaren SPG söker bygglov för att kunna påbörja bygget av bostadskvarteret önskar man göra vissa förändringar.
Därför ställs planen ut på samråd igen. Det betyder att allmänheten får komma med synpunkter på det nya förslaget innan nämnden tar beslut om bygglov.

Entré direkt från Staffansbron.

Bild: SPG/Reflex

Förändringarna i förhållande till gällande plan:

Annons

• En entré till huset direkt från Staffansbron, vilket i sin tur innebär att gången mellan bron och huset till viss del blir överbyggd.

Annons

• Höghuset saknar inslag av tegelmaterial i fasaden.

• En av de lägre byggnaderna får träfasad i stället för tegel.

• Trottoaren längs Muréngatan hamnar delvis under tak, innanför pålar som sträcker sig ut över allmän mark.

Mellan makaronifabriken och närmaste nya byggnad föreslår fastighetsägaren en liten park.

Bild: SPG/Reflex

Berörd allmänhet har fram till den 6 februari på sig att lämna synpunkter på avstegen från gällande detaljplan innan underlaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Vy från järnvägen.

Bild: SPG/Reflex

SPG:s målsättning är att kvarteret ska få sammanlagt 250 nya bostäder, samtliga hyreslägenheter.

Byggstarten är planerad till slutet av året, men kan komma att påverkas av världsläget har fastighetsägaren tidigare uppgett för tidningen.

Passage från Muréngatan till Staffansbron.

Bild: SPG/Reflex

Blandade materialval på de olika byggnadernas fasader.

Bild: SPG/Reflex

Annons

Annons

Vy från Kaserngatan, med det befintliga kvarteret mot Nedre Åkaragatan till vänster i bild.

Bild: SPG/Reflex

Vy från Nedre Åkargatan i fågelperspektiv.

Bild: SPG/Reflex

Samtliga illustrationer ovan är skapade av Reflex Arkitekter.

Fastighetsägaren SPG sanerade marken efter rivningen av transformatorstationen förra året. Sedan dess har arbetet stått stilla.

Bild: Jenny Kjellin

Transformatorstationen har nu rivits för att ge plats åt ett 15-våningshus närmast Staffansbron. Byggnaden var i dåligt skick och hade stora sättningsskador efter brobygget.

Bild: Magnus Lundquist

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan