Annons

Annons

Annons

Insändare
Fortsätt att källsortera plastförpackningar

Svar från Gästrike återvinnare till insändare "Plast bränns ju som vilka sopor som helst"

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vi förstår att SVT:s inslag om återvinning av plast har gett upphov till många funderingar. Trots utmaningarna är vårt budskap även i fortsättningen att fortsätta källsortera plastförpackningar och där det finns möjlighet också annat plastavfall och lämna det till återvinning. Det är det bästa vi kan göra!

"Plastfrågan är viktig för oss och vi är många som jobbar med den på många sätt."

Bild: TT

Alla olika typer av plastsorter kan inte materialåtervinnas i Sverige i dag. Olika tillsatsämnen i plast både försvårar, fördyrar eller omöjliggör en säker materialåtervinning. När vi pratar om plaståtervinning så är det viktigt att hålla isär två olika kategorier av plast. Å ena sidan plastförpackningar som ligger under Förpackningsinsamlingens (FTI) insamlingsansvar. Å andra sidan all annan plast som inte är plastförpackningar som kommunerna ansvarar för att samla in. Gästrike återvinnare i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun.

Annons

Annons

När det gäller plasten som visades i tv-inslaget så handlar det om all plast som inte är en plastförpackning som till exempel en pulka eller en trasig trädgårdsstol i plast. Hos oss på Gästrike återvinnare ser vi över möjligheten att på sikt samla in den typen av plastavfall till återvinning från hushållen, men det görs inte i dagsläget. På Gästrike återvinnares återvinningscentraler hänvisar vi därför pulkor och dylikt till containern ”Saker som inte ska återvinnas” som i sin tur skickas vidare till förbränning hos Bollnäs Energi och blir till el och fjärrvärme.

När det gäller förpackningar av plast som du kan lämna på både FTI:s obemannade återvinningsstationer och Gästrike återvinnares bemannade återvinningscentraler samlas de in och körs till Svensk Plaståtervinning för sortering och återvinning. 33 procent av de plastförpackningar som samlades in av FTI via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, återvanns av Svensk Plaståtervinning under 2021. En stor förlust i systemet är redan i hushållens källsortering, där många plastförpackningar felaktigt slängs i soppåsen med restavfall. Om alla plastförpackningar hade sorterats rätt och lämnats till materialåtervinning hade återvinningsgraden varit högre. Svensk Plaståtervinning arbetar för att förbättra återvinningen och Gästrike återvinnare arbetar för att öka sorteringen och insamlingen. Här behöver vi hjälpas åt, från sortering i hushållen via insamling och transport till materialåtervinning, och inte minst att de producenter som tillverkar plastförpackningar gör dem lätta att återvinna. Svensk plaståtervinning har ett mål att nå 55 procent materialåtervinning av plastförpackningar till år 2025.

Annons

Annons

Plastfrågan är viktig för oss och vi är många som jobbar med den på många sätt. Behovet finns beskrivet i både de kommunala kretsloppsplanerna och den regionala plaststrategin. Det pågår också mycket för att förbättra läget även på nationell nivå. Trots svårigheterna är budskapet att fortsätta källsortera plastförpackningar och där det finns möjlighet också annat plastavfall och lämna det till återvinning – det är det bästa vi kan göra!

Anette Noack

Kommunikatör på Gästrike återvinnare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan