Annons

Annons

Annons

Debatt
Satsningar på social trygghet med den moderatledda regeringen

Den nya regeringen har inlett historiska satsningar när det kommer till att stärka tryggheten i Sverige. Det handlar om en enorm offensiv mot gängkriminella, hårdare straff för våldsverkare och tidigare insatser för unga.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att stärka tryggheten där den brister och återupprätta tryggheten där den har malts ner är helt avgörande frågor för att en samhällsgemenskap ska kunna existera och tilliten mellan människor öka.

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition.

Bild: GefleDagblad

I den uppgiften finns två viktiga områden i det förebyggande arbetet: kommuner och effektivare insatser gentemot barn. De senaste åren har nyhetsrubriker återkommande vittnat om hur minderåriga begår grova brott. Det behövs tidigare insatser för att sådana rubriker inte ska bli permanent återkommande.

Kommunerna och polismyndigheten utgör kärnan i det lokala brottsförebyggande arbetet. För att skapa ett mer effektivt arbete går regeringen vidare med en ny lag där det ansvaret tydligare ska regleras. Kommuner ska ta fram en lägesbild över brottligheten och utifrån den lägesbilden ta ställning till behov av insatser och upprätta en åtgärdsplan. För att kommunerna ska kunna få en mer samordnande roll tillför också regeringen medel genom höjningar av de generella statsbidragen.

Annons

Annons

En bra skolgång är en viktig faktor i att unga ska utvecklas men också känna en gemenskap, att elever tror på en bättre framtid. Lika viktigt är en trygg hemmiljö. Föräldrar som inte kan ta hand om sina barn utsätter inte bara barn för fara utan riskerar att skapa en miljö där uppväxten inte präglas av att gå till skolan, utan att av stanna hemma eller i värre fall inte våga vistas hemma.

Regeringen tar nu krafttag för att ge fler barn en bra uppväxt. En ny bedömning där barnets bästa, inte bara föräldrarnas rätt till barnet, lagstadgas. Biologiska föräldrars rätt till barnet ska inte längre gå före barnens rätt. Vad som är bäst för barnet ska alltid gå först.

För att säkerställa drogfria hemmiljöer ska också drogtester bli obligatoriska och återkommande. Det ska inte längre bara vara en möjlighet.

Vidare ska socialtjänsten ha minst ett års uppföljning efter det att LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) upphör och barnet återförs till den biologiska familjen. Detta är en skärpning från sex månader.

Regeringen går också vidare med en ny socialtjänstlagstiftning och en ny socionomutbildning tas fram där det förebyggande arbetet ska prioriteras och uppvärderas. Regeringen genomför och en licensering av familjehem och inför ett nationellt familjehemsregister.

Dessa och kommande reformer visar att Sverige nu fått en regering som är redo att göra vad som krävs för att sätta barnens bästa främst. Det förebyggande arbetet prioriteras upp och insatser genomförs över hela trygghetsarbete. Gävleborna ska veta att den moderatledda regeringen kommer fortsätta prioritera hela kedjan, från tidiga förebyggande insatser till hårda straff för våldsverkare. Det gläder oss som kommunpolitiker.

Den moderata kommunsstyrelsegruppen i Gävle kommun

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

Pekka Seitola (M), kommunalråd i opposition

Margaretha Larsson (M), gruppledare

Zahra Asgari (M)

Anders Hemlin (M)

Julia Söderström (M)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan