Annons

Annons

Annons

Vanvården på Fleminggatan

Dementa utsatta för övergrepp: ”Negativ kultur har utvecklats”

Dementa personer på ett vård- och omsorgsboende i Gävle har under en tid utsatts för fysiska och psykiska övergrepp från personal på en av avdelningarna. Nu har Gävle kommun gjort en Lex Sarah-anmälan och informerat anhöriga.

Text

Kia Fernlund, chef för kontor Boende på Välfärd Gävle.

Bild: Markus Boberg

Annons

Det var på onsdagen som tidningen kunde berätta att det förekommit allvarliga missförhållanden på ett vård- och omsorgsboende i Gävle kommun.

På torsdagen bekräftar Kia Fernlund, chef för kontor Boende på Välfärd Gävle, att det handlar om en avdelning för personer med demens på Flemminggatans vård- och omsorgsboende.

Det var i juni i fjol som det kom fram att kunder på en av boendets demensavdelningar utsatts för fysiska och psykiska övergrepp. Det handlade bland annat om hårdhänt och brysk behandling, exempelvis i samband med måltider och i situationer gällande personlig hygien.

Annons

– Det märktes bland annat genom att kunderna var oroliga. Man har brustit i bemötande, det här är kunder med demenssjukdom och det finns etablerade arbetssätt att bemöta personer med demens på. Man har varit brysk och snabb vid omvårdnadssituationer, säger Kia Fernlund, chef för kontor Boende på Välfärd Gävle.

Annons

Att en del boende var oroliga var ett tecken på att de inte mådde bra och att något var fel. Det var också medarbetare som uppmärksammade att det fanns ett arbetssätt i gruppen som inte var bra och som tog upp det med sin chef.

– Det handlar om en negativ kultur som har utvecklats på den här avdelningen. Man har inte följt våra arbetssätt och metoder. Det här har tyvärr gått ut över kunder och det här är helt oacceptabelt. Det är oerhört allvarligt, säger Kia Fernlund.

Man har tagit fram en handlingsplan med olika utbildningsinsatser för att komma tillrätta med situationen. Och nu lämnar alltså Gävle kommun in en Lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Det var i juni i fjol som det kom fram att kunder på en av boendets demensavdelningar utsatts för fysiska och psykiska övergrepp.

Bild: Jenny Kjellin

Anhöriga på den aktuella avdelningen har först i dagarna informerats per brev. Anhöriga till de personer som berörts direkt har fått information på telefon från avdelningens chef.

Det var i juni i fjol som bristerna uppdagades och det tog därmed mer än sex månader innan de anhöriga informerades om missförhållandena.

Annons

Kia Fernlund säger att det var ett medvetet val att vänta med att informera. Dels för att man först ville försöka få klarhet i vad som skett och dels för att undvika spekulationer.

Annons

– Vi har haft samtal med alla medarbetare, på en mer formell nivå där vi tittat på vad som gäller i uppdraget, gentemot kund och vad anställningsavtalet och vår medarbetarpolicy säger.

I dagsläget har ingen fått sluta eller blivit omplacerad. Alla arbetar i dag kvar och det rör sig om 10-15 personer på den aktuella avdelningen.

– Jag vet att arbetsgruppen som kollektiv tycker att det här är väldigt ledsamt och att man är bekymrad över situationen som blivit, säger Kia Fernlund.

Det krävs ett omfattande förbättringsarbete men Kia Fernlund upplever att det går framåt. Varje vecka sker uppföljningar och arbetet med åtgärder kommer att fortsätta fram till juni i år.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan