Annons

Annons

Annons

Gävle

KARTA: Nya cykelbanor för 40 miljoner – här är satsningarna där du bor

En ny cykelbana till Mårtsbovägen via spårcentralen i Hemlingby och den länge emotsedda kopplingen mellan Bomhus och Furuvik.

Båda kan vara på väg att bli verklighet när Gävle kommun avsätter 40 miljoner kronor för säkrare gång- och cykeltrafik.

Text

– Det här är inte bara ett trafikprojekt utan kan vara en omvandling av hela Kaplansgatan, säger Jakob Rönnberg, trafikplanerare på Gävle kommuns samhällsbyggnadskontor.

Vi träffas vid utfarten från Nians parkeringshus, en plats som är speciell av flera skäl. Man ser tydligt hur överdimensionerad Kaplansgatan är, samtidigt som det är svårt att ta sig fram med cykel längs sträckan. Vidare är det en genuint tråkig del av innerstaden.

– Det finns potential som inte utnyttjas i den här gatan, säger Jakob Rönnberg om Kaplansgatan.

Bild: Magnus Lundquist

Genom att bygga om hela Kaplansgatan hoppas Jakob Rönnberg råda bot på alltsamman.

Annons

– Det finns potential som inte utnyttjas i den här gatan, säger han.

Om några år väntas bygget av ett nytt campusområde runt Nynässkolan och Borgis att ta form. Då hoppas Jakob Rönnberg att omvandlingen av Kaplansgatan kan "takta i" så att det hela blir klart samtidigt.

Annons

– Så vi har ingen tidsplan för bygget nu, men förstudien ska genomföras i år, säger han.

I andra änden av centrum förbereds en anslutning mellan rondellen på Norr fram till Centralstationen längs Stora Esplanadgatan och Norra Gatan.

Eventuellt kan gatan även öppnas för biltrafik.

Norra Gatan och Stora Esplanadgatan binds ihop med en kort cykelbana vid Nordost. Men på båda sidor slutar den i blandtrafik. Nu planeras en sammanhållen cykelbana från rondellen på Norr till centralstationen.

Bild: Magnus Lundquist

– Det är mest en politisk önskan. Det primära är en snabbare gång- och cykelanslutning från Norr till stationen. Bron över Staketgatan har varit den svaga punkten här, men när den byggdes om förra året smalnades vägområdet av så att det frigörs plats åt en cykelbana. Det har varit alldeles för brett, säger Jakob Rönnberg och konstaterar att Staketgatan och den våldsamt överdimensionerade trafikplatsen är "något att jobba med".

Bron över Staketgatan från Nordost är trots sin bredd inte särskilt lockande för cyklister.

Bild: Magnus Lundquist

– Staketgatan mellan Norra Rådmansgatan och Strömsbrovägen är en väldigt hård och grå gata. Det är inget man löser etappvis utan det behövs ett helhetsgrepp, säger han.

Den politiska viljan är tydlig: Det ska vara enkelt att gå och cykla i Gävle. Nu är det upp till tjänstepersonerna att räkna ut hur, och till vilken kostnad.
I årets budget finns alltså 40 miljoner kronor avsatta för nyanläggning- samt förbättring av gång- och cykelbanenätet, upprustning av busshållplatser och liknande.

Annons

Annons

– Merparten av de 40 miljonerna är rena investeringar och resten är planerat underhåll, till exempel när vi asfalterar om en gång- och cykelväg, säger Jakob Rönnberg.

En cykelbana som länge stått högt på Gävlebornas önskelista är en förbindelse mellan Bomhus och Furuvik.

Den ser ut att närma sig att bli verklighet. I alla fall en del av den.

– Det finns en pågående diskussion med Trafikverket och eventuellt kan vi ta över sträckan fram till Gamla Sikviksvägen, säger Jakob Rönnberg.

Det handlar alltså om att Furuviksvägen inte är en kommunal väg, utan har Trafikverket som väghållare.

Ett annat projekt som kräver samarbete med andra är bygget av en ny cykelbana förbi motionscentralen i Hemlingby till Mårtsbovägens infart.

En mer direkt anslutning till Hemlingby friluftsområde från Andersberg kan bli verklighet när Gästrike Vatten drar en ny vattenledning från Älvkarleby.

Bild: Ida Södergran

– Min ambition är att passa på att göra smarta investeringar. Gästrike Vatten gör ett vattenledningsprojekt Älvkarleby-Gävle. Vattenledningen kommer att gå i kraftledningsgatan, säger Jakob Rönnberg.

Tanken är alltså att bygga en cykelbana samtidigt som Gästrike Vatten återställer efter sin rördragning.

Sträckningen blir då från Stöveln Öberg/Biodlarvägen och över Gubbäcksvägen fram till Hemlingby motionscentral. Just den väg som i årtionden har varit en periodvis lerig genväg för motionärer på väg mellan Andersberg och Hemlingby. Cykelbanan fortsätter sedan förbi Järvstabyn och kommer fram vid Mårtsbovägens infart.

– Kopplat till att det händer mycket i Hemlingby, att Järvsta växer och Hemlingby skolas elever ska flyttas till Hemlingborg är det här en bra lösning. I dag är 76:an en problematisk barriär som man slipper passera på det här viset, säger Jakob Rönnberg.

Annons

Annons

Gästrike Vatten inleder sin entreprenad hösten 2023.

– Om vi ska försöka takta in deras projekt ska vi ha våra handlingar klara till sommaren. Ledningen kommer att läggas först, säger Jakob Rönnberg.

– Vi vill ge fler människor möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt till jobb och skola. Det ska gå snabbt, vara smidigt och säkert att resa hållbart. Jag vill att Gävle ska vara en cykelstad av rang. För att nå dit måste vi investera i gång- och cykelbanor samt bygga ett sammanhängande cykelvägnät, säger Anders Ekman, C, nytillträdd ordförande för samhällsbyggnadsnämnden som på sitt januarimöte tog beslut om investeringarna som redovisas i artikeln.

Bild: Anders Sundin

Andra satsningar som är nära att bli verklighet är en cykelbana längs Rågångsvägen från Östra Trädgårdsvägen fram till Spängersleden och den sista sträckan av Brynäsgatan förbi Herrgårdshagen som saknar cykelbana.

Även den av trafiksäkerhetsskäl hett efterlängtade cykelbanan till skolan i Norra Åbyggeby finns med på den uppdaterade kartan över projekt som snart blir verklighet.

– Just den ligger inte på mitt bord, men jag vet att arbetet pågår, säger Jakob Rönnberg.

Jakob Rönnberg vill titta på hur Kaplansgatan kan bli bättre utnyttjad samtidigt som man utreder en gång- och cykelbana längs gatan från Drottninggatan till Hälsingegatan.

Bild: Magnus Lundquist

Det gör däremot en till synes lite udda markering på kartan över pågående cykelbaneprojekt. En slinga längs Utmarksvägen, hela varvet runt Sörby Urfjäll.

– Området förändras. Det finns ett behov av att kunna röra sig mer jämlikt i trafikområdet där. Det behöver inte vara en superdyr investering. Skulle man måla en linje och avgränsa med pollare räcker nog det. Kantsten är jättedyrt. Men förstudien får visa vilken lösning som är mest lämplig, säger Jakob Rönnberg.

KARTA: Klicka på symbolen högst upp till höger i kartan för att förstora den. De röda markeringarna på kartan gäller projekt som omfattas av 2023 års investeringsbudget.

Inbäddat innehåll

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan