Annons

Annons

Annons

Insändare
Jag förundras över att knärot kan skapa dålig stämning

Omtvistad växt sätter stopp för AB Hedins avverkning, alternativt Liten orkidé stoppar avverkning i Torsåker är rubrikerna i våra lokaltidningar, med anledning av försöken att eliminera skogen från ett av Gästriklands attraktivaste besöksobjekt Söderåsen (GD/AB 26/1).

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Träden på Söderåsen kan räddas av knärot är tidningarnas budskap, men Söderåsen är så mycket mer. Förutsättningen för bevarande av den biologiska mångfalden på Söderåsen är dock avhängig utebliven avverkning. Knärotsbeståndet signalerar, här finns många skyddsvärda arter beroende av de geologiska och geomorfologiska förutsättningar berget erbjuder. Orkidén Knärot behöver mykorrhizasvampar för att gro, och svampen är i sin tur beroende av träd som behöver svampen för att sluta kretsloppet. 

Annons

Ett av Gästriklands attraktivaste besöksobjekt Söderåsen.

Bild: Privat

Då gammal barrskog är förutsättningen borde rubriken lyda, knäroten kan räddas förutsatt att  gammelskogen bevaras. Knärot har egenheten att vägra växa i skogar understigande 60 år. Av den anledningen kategoriseras den under hotgraden sårbar i rödlistan. Konstigt kan tyckas för en orkidé som varit allmänt förekommande i våra skogar. Kan bristen på gammelskog vara orsaken? Något jag värderar förutom biologisk mångfald med Söderåsen är den antropocentriska miljön. Därför förundras jag över att orkidén knärot kan skapa dålig stämning hos somliga bybor. Möjligen är dess hinder för avverkning orsak, annars är orkidéer populära växter. Är Torsåkersborna blinda för den skönhet den skapar för omgivningen?

Annons

År 2002 hade Svenska Botaniska Föreningen förlagt det årets botanikdagar till Gästrikland. Under en vecka besökte en samling botanister från hela landet landskapets botaniska pärlor. Söderåsen var en självklar plats att besöka. Som en av guiderna till Söderåsen kunde jag med stolthet visa upp en avvikelse i detta platta landskap. Föreställ er Söderåsen som en amfiteater, då blir furorna åskådare på vår väg upp mot toppen. Vi betraktar förundrat serpentinblock och klapperstensvallar på vägen mot HK (högsta kustlinjen). Väl där ökar nyfikenheten hur vägen ter sig utmed Ancylussjöns strand, för att ge ännu en dimension, nu ur historiskt perspektiv. De gamla flerhundraåriga träden förstärker sinnesstämningen.

Annons

Min grupp stannade för fikapaus vid Smultronstället för att blicka ut över Gästrikland ur fågelperspektiv. Sannerligen en skönhetsupplevelse. Vi konstaterar att Gästrikland som består av 70 procent skog och med en topografi som inbjuder till kostnadseffektiv skogsavverkning har råd att avstå Söderåsen. Hur, något som är kommunens bekymmer. Välkommen upp till Smultronstället för övertygelse.

Ove Lennström  

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan