Annons

Annons

Annons

Alltid rädd

Så många nekas kontaktförbud – trots misshandel och hot

Flera har misshandlat, förföljt och hotat sina närstående. Vissa utreds för våldtäkt. Men trots pågående våldsutredningar eller tidigare domar blir det avslag på hela tre av fyra ansökningar om kontaktförbud visar tidningens granskning.

– Lagen är tillämpbar i så pass få fall att den inte fyller någon funktion, säger advokaten Rebecca Vinsa Mueller.

Text

LÄS ÄVEN: Exen förstörde deras liv – här är deras berättelser

Bilden är arrangerad och personerna på den har ingenting med texten att göra.

Bild: Jörgen Svendsen

Vi har träffat Lisa, Emma, Sandra och Pontus, som alla egentligen heter något annat. De har fått avslag på sina ansökningar om kontaktförbud.

Men de är långt ifrån ensamma.

Annons

När en person ansöker om ett kontaktförbud ska åklagaren, inom två veckor, göra en riskbedömning av situationen. Alltså: finns det risk att personen kommer utsätta den sökande för brott?

Annons

Tidningen har gått igenom alla de 257 ansökningar om kontaktförbud som åklagarkammaren i Gävle har behandlat under 2022. Nästan uteslutande handlar det om kvinnor som ansöker om att en man ska få kontaktförbud mot henne.

Vår granskning visar att så många som tre av fyra får avslag. Sett till Gästrikland handlar det om 128 ansökningar. Av dem har 87 stycken, alltså ungefär två tredjedelar, lett till ett avslag. Åklagare Carl-Johan Granlund har utrett brott i nära relation i 20 år och har gjort en stor mängd riskbedömningar.

– Att så många avslås är för att det är så lagstiftningen är uppbyggd, det ska avslås många helt enkelt, säger han.

Åklagare Carl-Johan Granlund har arbetat med brott i nära relation i 20 år.

Bild: Stina Dahle

I de handlingar vi begärt ut från Åklagarkammaren finns en kort motivering till varje beslut. Den vanligaste orsaken till att en ansökan avslås är att personen inte är dömd för våldsbrott eller brott mot närstående tidigare. Men det är sällan bara en orsak till beslutet.

Bland de 87 ansökningarna som inte beviljats finns motiveringen "personen är inte tidigare dömd för brott mot närstående" med i 25 av fallen.

– Det är väldigt svårt att få kontaktförbud om man inte tidigare är dömd för relationsbrott, det står i förarbetena och det är det vi är bundna av idag, säger Carl-Johan Granlund.

I sammanlagt 49 av avslagen så handlar det om att personen inte är dömd för något brott.

"Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid", står i lagen om kontaktförbud.

Bild: Fredrik Selgeryd

Annons

Annons

Det som står i lagen om kontaktförbud är att det, vid riskbedömningen, särskilt ska beaktas om en person redan dömts för brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid. Det behöver alltså inte vara brott mot närstående. I lagen står heller ingenting om att ansökan ska avslås om personen inte dömts för brott tidigare.

– Den lagstiftning vi har samt den tolkning som gjorts av dess förarbeten tillsammans med den praxis som utvecklats medför att många ansökningar avslås, säger Carl-Johan Granlund.

Men att en person är dömd mot en närstående tycks inte heller innebära att det per automatik beviljas ett kontaktförbud. Under 2022 hade 13 män i Gästrikland tidigare dömts för brott mot närstående, utan att något kontaktförbud utdelades.

– Då måste man kolla på hur lång tid det har gått sedan personen har dömts, för det har en betydelse i riskbedömningen. Om det har gått lång tid så måste man kolla vad det är för typ av brott som anmäls nu.

Vad är "lång tid"?

– Det går inte att ange någon exakt tid. Vid en riskbedömning är det många olika saker som vägs in, bland annat hur lång tid som gått sedan misstänkt dömdes för brott.

"Lagen är tillämpbar i så pass få fall att den inte fyller någon funktion",

Bild: Catharina Hugosson

Rebecca Vinsa Mueller är jourjurist på kvinnojouren Blåklockan, advokat och är målsägandebiträde i flera fall om våld i nära relation. Hon menar att det är bekymmersamt att så många kontaktförbud avslås på grund av att personen inte är dömd för brott tidigare.

– Det är ett stort problem. Många som ansöker om kontaktförbud gör det i samband med att de anmäler brott. Det borde räcka med att man är misstänkt för brott mot den här personen och att man kan visa att man inte blir lämnad ifred. Det räcker ibland, men det är väldigt sällan tyvärr.

Annons

Annons

Rebecca Vinsa Mueller tycker att lagen om kontaktförbud måste förbättras – och att kraven måste sänkas.

– Lagen är tillämpbar i så pass få fall att den inte fyller någon funktion. De som får ett kontaktförbud mot sig är så pass farliga så det är ändå inte tillräckligt skydd för de bryr sig inte om kontakförbudet. Och de där det kanske skulle ha en effekt får inte kontaktförbud, säger hon.

Vilka menar du?

– De kvinnor som inte lämnas ifred. Där deras ex, som det oftast är, ringer, sms:ar, mejlar, dyker upp och söker kontakt på alla möjliga sätt och inte respekterar att kvinnan inte vill.

Kanske är också lagen om kontaktförbud på väg att förändras. Åklagare Carl-Johan Granlund sitter som en expert i regeringens utredning för att undersöka om lagarna kring kontaktförbud ska moderniseras.

Rebecca Vinsa Mueller, jourjurist på Blåklockan, är bekymrad över att så få kontaktförbud delas ut.

Bild: Catharina Hugosson

Bakgrunden till utredningen är, precis som vår granskning visar, att det helt enkelt är väldigt många avslag.

– Om lagstiftaren vill att fler kontaktförbud ska meddelas så måste man titta på orsaken till att det inte beviljas.

Samtidigt menar Carl-Johan Granlund att kontaktförbud också kan vagga in den skyddade personen i en falsk trygghet.

– Man ska inte vara naiv och tro att en gärningsman som har fått ett kontaktförbud hindras från att begå allvarliga brott mot den här personen. En person som verkligen vill göra en annan person illa kanske inte bryr sig om ett skriftligt papper, säger Carl-Johan Granlund och fortsätter:

Annons

– Om samhället beviljar ett kontaktförbud så bevisar det att man inte ska behöva leva under hot och rädsla för en person.

Senast den 7 augusti ska utredningen av lagen om kontakförbud meddelas. Inte förrän efter det kan det bli aktuellt med en uppdatering av lagen.

Annons

_______

I del tre träffar vi Angelica som fick avslag på sin ansökan om kontaktförbud innan utredningen mot hennes ex lades ner. Och det var inte på grund av brist på bevis. Utan den lades ner eftersom han var misstänkt för grövre brott.

Inbäddat innehåll

Fakta

HÄR KAN DU FÅ HJÄLP

Hjälp och stöd för kvinnor

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit man kan ringa kostnadsfritt (även män). Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning.

 • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 - stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld.
 • Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige
 • Unizon – Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbunds webbplats.


Hjälp och stöd för barn och ungdom
Är du barn eller ungdom och har blivit utsatt för eller bevittnat våld i hemmet kan du ringa till Bris anonymt på telefonnummer 116 111.

 • Barnens rätt i samhället (Bris) webbplats
 • Barnombudsmannens webbplats
 • Unga relationer


Hjälp och stöd för HBTQI-personer

 • Om stödmottagningen på RFSLs webbplats


Hjälp och stöd för män

Män arbetar med att främja jämställdhet och förebygga våld hos killar och unga män. De lyssnar på berättelser och frågor som berör och påverkar deras liv.

 • MÄN
 • Killar.se
 • Stickan – en krismottagning för män i Gävle.

För dig som utsätter någon för våld

 • Välj att sluta
 • Rikskriscentrum, en riksorganisation med verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor.


Källa: polisen.se.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan