Annons

Annons

Annons

Marma

Läsartext
Stolor och maniplar i Marma kyrka

Förre kyrkoherden i Älvkarleby-Skutskär Lars Gustafson berättade om färgsymboliken i kyrkan utifrån de vackra stolorna (banden som ett symboliskt ok, som ges till präster och diakoner vid vigningarna till dessa ämbeten/tjänster).

Text

Detta är en läsartext.

Från vänster två stolor gjorda av kvinnor i Guatemala samt de andra från Bethaniasystrarna i London. De korta banden är maniplar, på svenska handling, som är symboliska torkservetter, men vilka nu aldrig används. Vit färg vid dop, bröllop och andra glädjefyllda dagar under kyrkoåret exempelvis Ängladagen/Den Helige Mikaels dag i oktober, svart på Långfredagen och ibland på begravningar, rött på martyrdagar, exempelvis Annandag Jul, blått/violett som uttryck för bot och bättring under fastan och advent. Blått även på Maria-dagar.

Annons

Annons

Bild: Privat

Grönt under Trefaldighetstiden/sommarperioden som symbol för att texterna då handlar om att växa till som kristen och klorofyllet i växte, fram till Allhelgona i november.

Text och foto: Lars Gustafson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan