Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Allt fler gravida är farligt överviktiga

Allt fler gravida är överviktiga. I Gävleborg är andelen gravida med övervikt i dag högst i landet. Eftersom fetma ökar risken för komplikationer försöker mödrahälsovården på olika sätt hjälpa kvinnorna till sundare vanor.

– Graviditet är en chans till en livsstilsförändring, säger Maria Fyhr, barnmorska och chef för mödrahälsovården i Gävle.

Text

Det har blivit allt vanligare att gravida kvinnor är överviktiga. Andelen överviktiga – BMI över 25 – som skriver in sig vid mödravården har de senaste 30 åren ökat från 25 procent till 45 procent i Sverige, enligt siffror från Socialstyrelsen.

Barnmorskan Maria Fyhr vill gärna hjälpa gravida till sunda vanor. ”Graviditet är en chans till en livsstilsförändring”, anser hon.

Bild: Björn Hanerus

Sämst är läget i Gävleborg. Under 2021 var 53 procent av de gravida kvinnor som skrev in sig vid mödravården i länet överviktiga.

Den som är överviktig löper ökad risk att råka ut för olika komplikationer under graviditet och förlossning, till exempel graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning, tidig förlossning och kejsarsnitt. Upprepade missfall är vanligare hos kvinnor med fetma. Därför är den här utvecklingen något som bekymrar Socialstyrelsen.

Annons

Annons

– Eftersom ett högt BMI innebär risk för både mamma och barn är det oroande att siffrorna fortsatt att öka. Det visar på fortsatt behov av ett preventivt arbete i samhället, ökad kunskap bland vårdpersonal och insatser i mödravården, säger Anna Sandström, föredragande läkare på Socialstyrelsen och biträdande överläkare i obstetrik vid Karolinska universitetssjukhuset, till TT.

Över hälften av alla gravida i Gävleborg är överviktiga, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Att Gävleborg har högst andel överviktiga bland gravida är inte så konstigt. Länet har generellt fler överviktiga – cirka 60 procent – i sin befolkning än de flesta andra län. Här spelar den jämförelsevis låga utbildningsnivån i länet en viktig roll. Andelen överviktiga gravida är betydligt lägre bland kvinnor med eftergymnasial utbildning än bland kvinnor som saknar sådan.

Inom mödrahälsovården i Region Gävleborg arbetar man aktivt med övervikt hos gravida.

– Vi jobbar mycket med livsstilsfrågor i de kontakter vi har med kvinnorna. Graviditet är en chans till en livsstilsförändring, oavsett om det handlar om rökning, alkohol eller matvanor, säger Maria Fyhr, barnmorska och vårdenhetschef för Region Gävleborgs mödrahälsovård i Gävle.

”Det kan vara känsligt att prata om vikt, man måste ha fingertoppskänsla”, säger Maria Fyhr, barnmorska och vårdenhetschef för mödrahälsovården i Gävle.

Bild: Björn Hanerus

Annons

Redan vid inskrivningen erbjuds alla kvinnor oavsett vikt att delta i ett viktstabiliseringsprogram. Det är ett nätbaserat program som ges via 1177 och som ger information om goda kost- och motionsvanor.

Annons

– Det här programmet kan vara till nytta för alla. Även om man har goda vanor kan det vara bra att få tips på hur man vidmakthåller dem och kanske kan utveckla dem, säger Maria Fyhr.

De kvinnor som har högt BMI eller som har osunda kostvanor erbjuds besök hos dietist. Kvinnorna får också veta vad som är en rekommenderad viktuppgång för dem fram till förlossningen.

– Vi följer kvinnorna och deras viktuppgång under hela graviditeten och stöttar dem i att ha fokus på hälsosamma vanor, säger Maria Fyhr.

En risk med att gå upp för mycket i vikt under graviditeten är att de extra kilona följer med till nästa graviditet, konstaterar hon.

– Vi träffar ju kvinnorna även efter förlossningen och då brukar vi råda dem som försöka återgå till samma vikt som före graviditeten, säger Maria Fyhr.

Att ändra livsstil under graviteten gagnar inte bara en själv utan även den övriga familjen, påpekar hon.

– Barnen gör som sina föräldrar, har de goda vanor får barnen det också.

Statistik visar att övervikt ökar bland gravida kvinnor. Barnmorskan Maria Fyhr använder olika typer av informationsmaterial för att hjälpa kvinnorna till en sundare livsstil.

Bild: Björn Hanerus

Hur mottas det här hälsobudskapet hos mammorna? Vilken respons får ni?

Annons

– Jag tycker att vi får bra respons generellt. Motivationen att ändra livsstil är hög när man är gravid, man vill ju göra det bästa för sitt barn. Sedan är det förstås en balansgång. Det kan vara känsligt att prata om vikt. Kvinnorna kan ha haft jobbigt med ätstörning och annat under livet. Så man måste ha lite fingertoppskänsla, säger Maria Fyhr.

Hon betonar att det inte handlar om bantningskurer eller hårdträning.

– Nej, det vi pratar om är en hälsosam livsstil. Inget extremt. Har man aldrig motionerat förr kan en kort promenad varje dag vara en tillräcklig utmaning.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan