Annons

Annons

Annons

Debatt
Vi vill fortsätta stärka primärvården med ännu mer valfrihet

Under Alliansregeringen genomfördes en stor förändring av svensk primärvård när du gavs rätten att själva välja hälsocentral samtidigt som det blev tillåtet för de läkare och sjuksköterskor som uppfyllde kvalitetskraven att öppna en ny hälsocentral.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vårdvalsreformen var viktig och inte minst efterlängtad både bland personal och patienter. Resultatet ser vi i dag. Ett stort antal hälsocentraler har vuxit fram i vårt län. Det betraktas närmast som en självklarhet bland patienter att man själv, inte politiker och tjänstemän, bestämmer vilken hälsocentral man vill gå till.

Magnus Svensson (C), regionråd.

Bild: Privat

Annons

Centerpartiet satte sin prägel på reformen. Vi är stolta men inte nöjda. Under förra mandatperioden fattades, med C som pådrivande faktor, en rad viktiga beslut för att ytterligare stärka primärvården. Rätten till fast läkare, möjlighet för hälsocentraler att införa listningstak, öka läkarbemanningen genom att öppna för andra än allmänmedicinska specialister att vara fasta läkare är några delar.

Annons

Det krävs dock fler förändringar. Det måste bli enklare att starta en ny hälsocentral. I dag krävs ett stort kapital vilket unga läkare och sjuksköterskor inte alltid har. De ekonomiska villkoren mellan offentligt och privat drivna enheter måste minska. Det måste bli enklare att i glesbygd driva små enheter, en läkare och en sjuksköterska ska vara minsta enhet. Möjligheterna till digitala kontakter med sin egen hälsocentral måste bli bättre, listan kan göras lång.

Med en viss förvåning läser vi Socialdemokraternas förslag till förändringar. Öka politikernas makt på bekostnad av patienters rätt att välja och personalens rätt att starta enheter får man anta. Begränsa de privata vårdbolagen möjligheter att öppna nya hälsocentraler trots att de privat drivna hälsocentralerna genomgående har ett högre förtroende hos allmänheten.

När Socialdemokraterna  säger att den demokratiska kontrollen över vården ska öka betyder det i klartext att personalens och patienternas möjlighet att bestämma ska minska till förmån för politiker och höga tjänstemän. Det kommer Centerpartiet aldrig att medverka till. I regeringsställning, tillsammans med C oavsett om det är nationellt eller regionalt så behöver (S) utveckla primärvården med mer valfrihet. 

Annons

I opposition ägnar man sig tyvärr åt att konkurrera med Vänsterpartiet om att komma med så repressiva förslag som möjligt mot patienter och personalens möjlighet att välja. 

Anders W Jonsson (C)

Riksdagsledamot 

Magnus Svensson (C)

Regionråd

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan