Annons

Annons

Annons

Debatt
En skola med hög kvalitet ger goda förutsättningar för framtiden

Kunskapsfokus i skolan handlar om att alla barn och unga ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. Alla elever ska få växa. Elever som halkar efter ska få stöd, och elever som kan gå före ska få utmaningar.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är av den anledningen Liberalerna alltid driver på för en skolpolitik som står för kunskap, värnandet av lärarnas kunskapsuppdrag och som ser behovet av höga förväntningar på alla elever. I den regering som vi i Liberalerna är en del av görs ett antal satsningar på skolan.

Liberalerna alltid driver på för en skolpolitik som står för kunskap, värnandet av lärarnas kunskapsuppdrag och som ser behovet av höga förväntningar på alla elever.

Bild: Privat

Annons

Annons

Skolans styrdokument (läroplaner, kursplaner och ämnesplaner) ska reformeras i enlighet med barns kognitiva utveckling och får ökat fokus på inlärning, färdigheter samt fakta- och ämneskunskaper. Skolans timplan utökas med fokus på svenska och matematik. Tidiga kunskapskontroller och återkommande diagnostiska prov ska säkerställa att elever med behov av stödinsatser fångas upp i tid och att elevernas kunskapsutveckling systematiskt följs upp.

Dagens försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i teoretiska ämnen i grundskolans högre årskurser samt på gymnasieskolan ska permanentas. Detta för att elever som kan gå före i vissa ämnen ska få stimulerande utmaningar.

Ett uppdrag ges att föreslå ändringar av kursplanerna med syftet att låta läsning av litterära texter få större plats i skolan samt att utveckla elevens läsförståelse. Som ett stöd i detta bör det tas fram läslistor med svenska och internationella skönlitterära verk anpassade för olika årskurser i grundskolan och gymnasiet.

För att höja läraryrkets status och attraktivitet höjs antagningskraven till lärarutbildningen samtidigt som utbildningsinnehållet reformeras med ökat fokus på ämneskunskap, kognitionsvetenskap och praktisk metodik. Arbetet med att få fler akademiker att byta spår till lärare mitt i livet skalas upp.  Det behövs också ytterligare personal i skolan för att avlasta lärarna i deras undervisande uppdrag, till exempel särskilt anställda mentorer och speciallärare. Fler elever ska vid behov kunna få undervisning i särskilda undervisningsgrupper i stället för i helklass.

Annons

En skola med hög kvalitet ger våra barn och ungdomar de bästa förutsättningarna för att efter avslutad utbildning kunna gå vidare och skapa sig ett bra liv.

Hasse Backman (L)

Vice ordförande utbildningsnämnden Gävle

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan