Annons

Annons

Annons

Debatt
Kampen för jämställdhet behövs för hela livet och i hela världen 

De tydliga uttrycken för ojämställdhet i Sverige börjar med uttag av föräldraledighet och vab, och avslutas med pensioner och tillgång till sjukvård. Arbetet för ökad jämställdhet och rättvisa behöver ske i hela samhället och i alla delar av livet.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det förebyggande är avgörande och skola och förskola måste vara både jämlik och jämställd, där alla barn oavsett bakgrund och kön ska ha rätt till en trygg och bra utbildning.  

Kristoffer Lindberg (S), riksdagsledamot från Gävleborg, Kulturutskottet, Linnéa Wickman (S), riksdagsledamot från Gävleborg, Utrikesutskottet, Sanna Backeskog (S), riksdagsledamot från Gävleborg, Justiteutskottet och Jim Svensk Larm (S), riksdagsledamot från Gävleborg, Arbetsmarknadsutskottet.

Bild: Privat

Kultur-, idrotts- och fritidslivet kan ha en alldeles särskild roll i att bidra till ökad jämställdhet.  Det krävs en medveten politik och vilja hos politiker för att kulturen ska bli en naturlig del av alla barns uppväxt och för att våra gemensamma medel ska fördelas rättvist och jämlikt. Ett jämlikt och jämställt samhälle kan inte skapas utan en aktiv och inkluderande kulturpolitik som möjliggör bildning, skapande och möjlighet att växa för alla.

Annons

Annons

Arbetslivet måste bli mer jämställt. Vi ser fortfarande stora skillnader både på löner och villkor mellan mansdominerande och kvinnodominerande arbetsplatser. Ett exempel är frågan om arbetsskor där välfärdens hjältar allt för ofta får bekosta sina egna egna arbetsskor, trots att bristen på rätt arbetsskor kan orsaka skador och sjukskrivningar.

Mäns våld mot kvinnor är det extrema uttrycket för ojämställdhet och måste upphöra! Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott, oftast av en man hon har eller har haft en relation med. Mäns våld mot kvinnor är ett extra stort problem i vårt län. Betydligt fler åtgärder och resurser är nödvändigt för att förebygga att våld utövas och att säkra stöd och skydd till utsatta. Civilsamhällets viktiga roll kan inte nog understrykas. Förmågan att lagföra förövaren behöver förstärkas. Vi vill se en samlad brottsofferlag som sätter offrens rättigheter i centrum. 

Att ge kvinnor och flickor makt över sina egna liv och främja deras medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter är det bästa sättet att bekämpa fattigdom, bygga fred och mänsklig utveckling. Därför är den feministiska utrikespolitiken nödvändig och det är ett svek att högerregeringen avskaffat den. När attackerna mot flickor och kvinnors rättigheter från konservativa krafter ökar i världen måste politiken stärkas, inte skrotas.  

Annons

Att ha fått förtroende att representera Gävleborg i riksdagen förpliktigar. Vi kommer i dag och varje dag stå upp för kampen för jämställdhet!

Sanna Backeskog (S)

riksdagsledamot från Gävleborg, Justitieutskottet

Kristoffer Lindberg (S)

riksdagsledamot från Gävleborg, Kulturutskottet 

Linnéa Wickman (S)

riksdagsledamot från Gävleborg, Utrikesutskottet 

Jim Svensk Larm (S)

riksdagsledamot från Gävleborg, Arbetsmarknadsutskottet

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan