Annons

Annons

Annons

Elin Larsson

ledare liberalGävleborgs län

Elin Larsson
Inte enbart Gävleborgs sak att fixa säkra vägar åt stockholmare

Sportlovsveckor betyder högt tryck på E4an upp mot fjällen. Men vägen är olycksdrabbad och frågan om omkörningsförbud lyfts återigen. Men inte kan och ska det vara upp till enbart Gävleborg att se till att stockholmarna har säkra vägar när de ska till och från fjällen.

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Norra Sveriges undermåliga vägar är ett stort problem och handlar inte enbart om att ge sportlovsfirare en snabb och säker väg.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Annons

Under veckan som varit har en stor del av Sveriges skolungdomar haft sportlov, däribland Stockholms län.

Lovveckor under vinter- och vårtid brukar betyda högt tryck på vägarna norrut, däribland E4an som går förbi vårt län. Under helgen vecka nio var det ett flertal olyckor på vägen, både norr och söder om Gävle. Tidningen lyfte därför frågan om inte delar av E4an borde haft omkörningsförbud, likt man har haft vid påsk.

Men vad gäller omkörningsförbud på länets vägar så är det beslutet regionalt och fattas av Trafikverkets regionledning. Vid påsk, en högtid som är mer fokuserad kring ett fåtal röda dagar, planeras det för ett omkörningsförbud. Under sportlovet, som är utsträckt över flera dagar och veckor, finns det inte samma behov. Den regionala ledningen kommer att diskutera även ett eventuellt omkörningsförbud vid jul och sportlov.

Annons

Annons

I grund och botten är det såklart önskvärt att regionerna själva får fatta beslut om vad som gäller på länets vägar. Diskussionen behövs men frågan måste ses ur ett större perspektiv. Man kan krasst konstatera att Gävleborg inte har rätt förutsättningar att erbjuda alla bilresenärer ett säkert färdsätt. I Gävleborg finns nämligen några av landets sämsta vägar.

När bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen 2021 gjorde en analys över Sveriges vägar visade det sig att Gävleborg har de allra sämsta. Nästan en fjärdedel av vägarna ansågs vara mycket dåliga med sprickor och spårbildning.

Norra Sveriges undermåliga vägar har lyfts av ett flertal organisationer som pekat på att mer pengar måste skjutas dit för att hela landet ska ha lika säkra vägar att färdas på. Kvalitetsskillnaderna mellan norra och södra Sverige är stora. Sämre vägar är lika med försämrad trafiksäkerhet och frågan kan inte enbart ses ur ett regionalt perspektiv. Det är hög tid för satsningar även på norra Sveriges vägar.

Vägarna norr om Dalälven är mer än bara en transportsträcka för sport- och påsklovsfirare. De är framförallt en transportsträcka för såväl människor som varor. För många är en bra väg direkt avgörande för att kunna ta sig till jobbet på ett snabbt och säkert sätt. Särskilt i län där kollektivtrafikens utbyggnad lämnar en del att önska och bilen fortfarande är ett nödvändigt färdmedel för många.

Annons

Gävleborg kan sitta och diskutera omkörningsförbud in absurdum men frågan om måttet på norra Sveriges vägar ligger hos Trafikverket nationellt och till syvende och sist hos regeringen. Frågan måste ses från ett nationellt perspektiv istället för att ålägga det regionala kontoret att komma med lösningar som bara dämpar problemet tillfälligt.

Med bättre vägar och fler dubbelfiliga vägar med mitträcken får såväl Gävleborgarna som sportlovsfirarna söderifrån en tryggare vägsträcka.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan