Annons

Annons

Annons

Debatt
Vårt hållbara lantbruk är något att vara stolt över

Svar på KRAV:s debattartikel ”Använd ordförandeskapet för att lyfta ekoproduktionen”

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svensk mat är god, klimatsmart och skapar jobb i hela landet.

Regeringen lanserade i början av februari arbetet med Livsmedelsstrategi 2.0 som bland annat syftar till att stärka andelen svenskproducerade livsmedel. För att kunna uppnå det behövs det åtgärder på en rad olika områden, det handlar om allt från råvaruproduktion, till förädling, till transport och slutligen till butiksledet.

Annons

Peter Kullgren, landsbygdsminister.

Bild: Wiktor Nummelin/TT

Annons

I arbetet med att utveckla och skala upp svenskproducerat behövs både konventionella så väl som ekologiska lantbrukare. Ekologiskt och konventionellt samverkar och produktionssätten kan lära av varandra för att uppnå en mer hållbar produktion.

Utgångspunkten för ett hållbart lantbruk är att hänsyn ska tas till alla tre hållbarhetsaspekter: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Regeringen har därför ambitiösa satsningar på miljöersättningar till jordbruket och det finns även miljöersättningar för alla produktionsinriktningar. Bland annat satsar regeringen omkring 600 Mkr årligen på ekologisk produktion, varav 550 Mkr av dessa är på miljöersättningar.

Som landsbygdsminister förstår jag KRAV:s önskan om att Sverige ska visa upp det svenska lantbruket som ett gott exempel inom EU under det svenska ordförandeskapet. Vi ligger i framkant och vårt hållbara lantbruk är något att vara stolt över. Med det sagt vill jag understryka att jag, vid varje tillfälle som ges, lyfter det viktiga svenska lantbruket i mitt arbete inom EU.

Peter Kullgren

landsbygdsminister

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan