Annons

Annons

Annons

Debatt
Gävle kommun behöver en mer aktiv och engagerad politisk styrning

De senaste veckorna har vi moderater kunnat konstatera att Samling för Gävle har visat lite intresse för att leda Gävle kommun och dess bolag på ett mer effektivt sätt.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

William Elofsson och Pekka Seitola, M.

Bild: Erik Wikström

Annons

Moderaterna har försökt att få fler och mer rättvisande jämförelsetal för de kommunala dotterbolagen, något den politiska ledningen sagt nej till. Samling för Gävle har även gått så långt som att uttrycka att de menar att det varken är kommunstyrelsens eller moderbolagets, Gävle Stadshus AB, uppgift att följa upp effektiviteten i dotterbolagen.

”Vi har ansvarsområden” sa Åsa Viklund Lång (S). Åsyftande att i och med att dessa ansvarsområden finns så har inte kommunstyrelsen eller Gävle Stadshus AB något ansvar för att följa upp hur verksamheterna styrs eller hur effektiva de är. En utökad insyn och transparens menar Samling för Gävle därmed inte är aktuellt.

Då vi har kritiserat detta förhållningssätt och påpekat brister gällande information från dotterbolagen, har vi fått till svar att vi inte ska ha åsikter om sådant vi inte har kunskap kring. Om så vore fallet skulle vi hålla med – men vi besitter självklart kunskapen att kunna konstatera att vi inte får se all fakta.

Annons

Annons

Ett färskt exempel är att AB Gavlegårdarna avser att göra en nedskrivning om cirka 72 miljoner kronor – det vill säga minska vinsten med 72 miljoner. Enligt de knapphändiga uppgifter vi erhållit när vi efterfrågat information om denna nedskrivning så påstås det att de externa revisorerna har krävt detta – ledningen i AB Gavlegårdarna kan inte/vill inte presentera den skriftliga rapporten från de externa revisorerna.

Åsa Viklund Lång tycker att vi i kommunstyrelsen och i styrelsen för Gävle Stadshus AB inte har med saken att göra – ”vi har ansvarsområden och styr inte kommunala bolag och verksamheter på samma sätt som ni styr bolag i näringslivet” svarar hon.

Styrelsen i AB Gavlegårdarna har blivit informerade att orsaken till att revisorerna kräver denna nedskrivning är att hyrorna från de kommersiella lokalerna är för låga – bolaget har troligtvis åsidosatt konkurrensen. Ett jämförelsetal för att visa storleken på nedskrivningen är att det motsvarar cirka 4 500-5 000 kronor per hyreslägenhet och år. Det är inte en vild tanke att hyrorna för bolagets bostäder skulle kunna vara lägre.

Vi konstaterar att många av de problem i Gävle kommun som vi läser om i media hade kunnat undvikas med en mer aktiv och engagerad politisk styrning. Att se till att de kommunala bolagen följs upp noggrant och ambitiöst är ett bra första steg för Samling för Gävle att ta. Det borde väl vara självklart att den högsta politiska ledningen har god insyn i de kommunala dotterbolagen och kan engagera sig för att effektivera hela kommunkoncernen?

Pekka Seitola (M)

kommunalråd i opposition

William Elofsson (M)

kommunalråd i opposition

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan