Annons

Annons

Annons

Debatt
Era påståenden bygger på befängda idéer

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Åsa Wiklund Lång (S).

Bild: Anders Sundin

Annons

I en debattartikel menar Moderaternas oppositionsråd Pekka Seitola och William Elofsson att vårt styre, Samling för Gävle visar lite intresse för att leda Gävle kommun och dess bolag på ett mer effektivt sätt.

De påståenden som Seitola och Elofsson sprider bygger på befängda idéer och på bilden av att bra ledarskap handlar om att bara ledaren kan göra saker bra och på en fundamental misstro till alla andra.

Seitola och Elofsson argumenterar att man inte får tillräcklig insyn i hur effektiva våra kommunala bolag är, eftersom de själva inte sitter i alla styrelser och får bestämma alla jämförelsetal. De hävdar att kommunledningen inte tycker att ökad transparens och insyn är nödvändig och att vi inte vill leda och styra bolagen bättre. Dessutom menar Moderaterna att de inte har tillgång till fakta. Trots brist på fakta är de skoningslösa i sin kritik.

Annons

Annons

Låt oss upplysa Moderaterna om att det är kommunfullmäktige som är ägare till alla koncernens bolag inte kommunstyrelsen, inte Gävle Stadshus AB och inte Moderaterna, även om de uppenbarligen önskar att det vore så.

Låt oss också påminna om att all information finns tillgänglig på alla nivåer i offentliga organisationer om bara Moderaterna lär sig var den går att inhämta.

Låt oss också påminna Moderaterna om att ni har ledamöter i alla nämnder, bolag och i kommunfullmäktige.

Har inte Moderaterna kompetenta ledamöter som klarar av att efterfråga rätt underlag och att formulera rätt jämförelsetal och uppföljning? Är det verkligen bara Elofsson och Seitola som är kompetenta nog?

Så till den bisarra beskrivningen från Moderaterna om nedskrivningen som gjorts på Godisfabriken. Nedskrivningar av fastigheters värde är en bokföringsteknisk åtgärd som enligt god redovisningssed måste ske där man minskar en anläggningstillgångs bokförda värde ned till ett belopp som motsvarar tillgångens faktiska värde.

I det här fallet har kraftiga omvärlds- och marknadsfaktorer förändrat de beräkningar som låg till grund för investeringen och därmed har både värdet och intjäningsförmågan ändrats. Att behöva göra nedskrivningar är inget man kan eftersträva, det är heller inte önskvärt.

Men nedskrivningar är inte en fråga om tycke, smak, socialism, konservatism, ledarskap eller lättja. Det är en fråga om att följa regelverk. Att Moderaternas ledamot i Gavlegårdarnas styrelse anmälde skiljaktig mening om nedskrivningen måste anses anmärkningsvärt. En inte alltför vild gissning är att detta var ett beställningsjobb från Elofsson och Seitola.

Annons

Annons

Om Moderaterna vore seriösa så skulle Moderaterna ha röstat nej till projektet på Godisfabriken om man då tyckte att Gavlegårdarna hade glädjekalkyler eller om man tyckte att investeringen var obefogad. Ville man vara seriös skulle man diskutera om, när, hur och var Gavlegårdarna ska bygga bostäder och verksamhetslokaler. Eller om man ska bygga alls.

Nu röstar man från Moderaternas sida ja till att investeringar sätts igång och sedan nej när nödvändiga nedskrivningar krävs. Man sprider dessutom budskap om att Gavlegårdarnas tjänstemän i liknande lägen, skulle fått sparken om de hade jobbat i privata bolag, de insinuerar att privata bolag minsann inte behöver göra nedskrivningar och de sprider felaktigheter och rykten som underminerar förtroendet för Gävle kommun och dess bolag.

Är det här Moderaternas idé om aktiv och engagerad styrning, ledarskap och ansvarstagande? Ja, då är ett bättre förslag än att införa nya jämförelsetal, att hålla Moderaterna med Elofsson och Seitola i spetsen på armlängds avstånd från makten.

Åsa Wiklund Lång (S)

kommunstyrelsens ordförande i Gävle

Ahmed Amin (S)

ordförande i AB Gavlegårdarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan