Annons

Annons

Annons

Debatt
Vi måste våga prata om endometrios

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svåra smärtor vid menstruation, ägglossning och samlag samt nedsatt fertilitet följer i dess spår, skriver styrelsen för Endometriosföreningen.

Bild: Kjell Nilsson-Mäki

Annons

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” heter det i Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf.

Hälso- och sjukvården ska vara jämlik. Kön, ålder, bostadsort, funktionsförmåga, utbildning, social ställning, personlig ekonomi, etnisk eller religiös tillhörighet, språkkunskap eller sexuell läggning ska inte spela någon roll för att få den vård vi behöver i Sverige.

Annons

Annons

Ett mål som verkar ouppnåeligt för de som är drabbade av endometrios, en sjukdom som drabbar cirka tio procent av alla med en livmoder. Svåra smärtor vid menstruation, ägglossning och samlag samt nedsatt fertilitet följer i dess spår och minimerar den drabbades livskvalitet.

Smärtorna kan börja redan från första menstruationen och det finns många barn i Sverige som är drabbade. Precis som vuxna ska även barn erhålla samma rättigheter till att bli utredda, diagnosticerade och behandlade av vårdpersonal inom gynekologi. Sker inte detta bryter man mot Barnkonventionen.

Mars är den internationella endometriosmånaden där vi som förening på olika sätt uppmärksammar den vardag som många med endometrios kämpar med. Hjälp oss att sprida detta så att fler förstår sina rättigheter och kan hitta sätt att minska sitt lidande.

Det är inte okej att svåra smärtor vid till exempel menstruation ska normaliseras.

Sedan 2018 finns nationella riktlinjer för vård vid endometrios [https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/endometrios/]. Endometriosföreningen, Sverige var med i arbetet med att ta fram dessa riktlinjer och vår högsta önskan är att dessa erhåller status som nationell plan och därmed implementeras i vården nationellt.

Annons

Även SFOG (Svensk förening för obstetrik & amp; gynekologi) har tagit fram ett gediget material med råd om olika gynekologiska sjukdomar, bland annat endometrios. Vi som förening önskar att dessa tillämpas i alla regioner.

Våga prata om denna vanliga men okända sjukdom! Våga hjälpa någon i din närhet, det kan förändra liv! #LikaVårdFörAlla

Styrelsen Endometriosföreningen, Sverige

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan