Annons

Annons

Annons

Läsartext
Pastor Pär slutar efter 16 år

Pastor Pär Abrahamsson, född och uppvuxen i Vendel, har nu pensionerats.

Detta är en läsartext.

Pär Abrahamsson brukar även sjunga under predikan, så även vid avtackningen.

Bild: Lars Gustafson

Annons

Pär började sin yrkesbana med att arbeta inom Svenska Kyrkan på SKUT:s kansli i Uppsala 1987-1994 (SKUT=Svenska Kyrkan i Utlandet).

Sedan ordinerades han som pastor i Svenska Missionsförbundet år 1997 och fick då tjänst i Hille Missionsförsamling innan han anställdes i Equmeniakyrkan i Karlholmsbruk år 2007.

Här, liksom tidigare, har han blivit mycket omtyckt och även känd för att vara en sann ekumen, det vill säga samarbetsvillig med andra trossamfund.

Annons

Annons

Som nybliven senior ser Pär fram emot vad som kommer honom till mötes. Många hade mött upp för att avtacka Pär med vackra och uppskattande ord samt gåvor av olika slag.

Pär Abrahamssons sista predikan i Equmeniakyrkan i Karlholmsbruk handlade om att följa Guds kallelse, både som pastor och församling och hur viktigt det är att hitta sin plats och sina gåvor. Ja att få vara i ett sammanhang för drömmar och hitta sin plats i samhällets utveckling!

Lars Gustafson

text & foto

Ulla-Britt Lindberg vid flygeln ledde kören då Pär Abrahamsson både predikade och sjöng med i kören till allas glädje och uppmuntran.

Bild: Lars Gustafson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan