Annons

Annons

Annons

Läsartext
Gävles SPF-föreningar träffade kommunledningen

I slutet av mars träffades medlemmar i Gävle SPF-föreningar och kommunledningen i Spegelsalen, Stadshuset för att få reda på hur handlingsplanen för en äldrevänlig kommun utvecklas.

Text

Detta är en läsartext.

Initiativet till träffen hade tagits av SPF-föreningarna och mötet leddes av Anders M Johansson, ordförande i SPF Gavle. Från kommunen deltog Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande, Eva Älander, ordförande i omvårdnadsnämnden och kommundirektör Göran Arnell med medarbetare.

Med på mötet var Åsa Wiklund Lång, Göran Arnell, från kommunen och Anders M Johansson, ordförande SPF Gavle.

Bild: Privat

Annons

Annons

Åsa Wiklund Lång inledde med en bakgrunds- och lägesbeskrivning till handlingsplanen som enhälligt antogs av kommunfullmäktige i juni 2022. Vad handlar den om? Vi blir alltfler äldre och frågan om hur samhället kan bli mer äldrevänligt är en viktig politisk fråga.

Svaret på Anders fråga om hur långt man kommit var lite svävande. Inte särskilt mycket konkret har hänt. Alla berörda nämnder och bolag har dock uppdraget att se till att ett seniorsperspektiv finns med i planer och beslut som berör äldre. Det som görs, ska rapporteras årligen. I höst kommer den första uppföljningen.

Aktuella frågor som det arbetas med just nu:

En genomlysning av demensvården har högsta prioritet – förtroendet för den måste återupprättas.

Utökade restider för 65+-kortet i stadstrafiken.

Digitalisering – olika insatser görs för att fler äldre ska kunna klara sig i den digitala världen

Äldrestrategen letar lämpliga lokaler inom det kommunala beståndet för att skapa fler mötesplatser för seniorer.

I övrigt framkom att befintliga träffpunkter på Brunnsgatan och Kaplansgatan kommer att finnas kvar samt att satsningen på kultur för äldre fortsätter med beslutad budget

Handlingsplanen sträcker sig fram till 2025. Ett bestämt besked från Åsa Wiklund Lång var att ambitionen om en äldrevänlig kommun kommer att finnas kvar efter det.

Annons

SPF-föreningarna ser sig som viktiga samtalspartner och resurser. Vi finns redan med i det kommunala pensionärsrådet. SPF Seniorerna kommer att aktivt följa upp den årliga utvärderingen av handlingsplanen och bidra med vår erfarenhet och kompetens.

Ingrid Siksjö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan