Annons

Annons

Annons

Gävle centrum

Läsartext
Livliga diskussioner på SRF Gävleborgs årsmöte

Lördagen den 22 april hade Synskadades Riksförbund i Gävleborg årsmöte på Folkets Hus i Gävle. Omkring trettiofem medlemmar deltog. Till ordförande för mötet valdes Patrik Stenvard, M.

Text

Detta är en läsartext.

Den första hälften av mötespunkterna klarades av i rask takt. Bland annat informerade Ann-Charlotte Olofsson, vice ordförande för Synskadades Vänner om möjligheten att söka och få bidrag till datorer, smartphones och annan teknisk utrustning med mera.

Årsmötespresidium Patrik Stenvard, mötesordförande, Christina Lundgren, distriktsordförande och Lars Engberg, ombudsman.

Bild: Privat

Annons

Annons

Styrelsens förslag om att tills vidare inte återbesätta en halvtidstjänst som kanslist väckte livlig debatt. Tjänsten har varit vakant i flera år. En rad argument för och emot lyftes fram. Efter votering segrade styrelsens linje.

När den nya styrelsen skulle väljas, fanns fler kandidater än uppdrag, vilket var mycket positivt. Efter att kandidaterna kort presenterat sig, blev det en sluten omröstning, helt enligt stadgan. Till ordförande valdes Christina Lundgren, Valbo, omval. Två nya ordinarie ledamöter på två år valdes in i styrelsen, Emma Wahlström och Kent Forsmark-Larsson, båda från Gävle. Nya som ersättare blev Solbritt Johansson, Bollnäs och Arash Yousefzadeh, Gävle. Kvarstående med en mandattid på ett år är Margareta Lindberg, Bollnäs och Jörgen Sjöstedt, Storvik.

Avslutningsvis informerade den omvalda ordföranden Christina Lundgren om några kommande aktiviteter i SRF Gävleborgs regi. Bland annat blir det två upptakts- och planeringsdagar 12-13 maj, en temadag om medlemsutveckling 30 maj samt en resa till Östersund 11-13 augusti.

Jörgen Sjöstedt

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan