Annons

Annons

Annons

Marma

Läsartext
Värdefull information om Gustav Adolfs-föreningen

Gustav Adolfs-föreningen har under 191 år (!) förmedlat gåvor och stöd till lutherska minoritetskyrkor i Öst-Europa, Baltikum, Ukraina, Grekland, Brasilien och Paraguay.

Text

Detta är en läsartext.

Och kontakten just med Polen har under många år varit extra intensivt och gett upphov till många viktiga kontakter för att bistå i det diakonala arbetet för barn, unga, handikappade och äldre. Exempelvis till ambulerande skolor för gatubarn.

Wanda Falk och ordföranden i Gustav Adolfs-föreningen i Stockholm/Uppsala Lars Gustafson. Foto: Iris Denstedt-Stigzelius

Bild: Privat

Annons

Annons

Dessutom har Polen tagit emot drygt elva miljoner flyktingar från Ukraina och mer än tre miljoner har stannat kvar. Och tillsammans med Caritas i den polska romerska-katolska kyrkan ELEOS Barmhärtighetsgärningar i den självständiga ortodoxa kyrkan, arbetas det med julhjälp för barn, understöd för äldre och ekumeniska socialstationer i Breslau med hemtjänst och sjuksköterskehjälp i vårdhem.

Imponerande var också att höra om ungdomsutbytet inom ramen för europeisk frivilligservice och ekumenisk diakonal service. Till dags dato hade Diaconia i Polen 161 frivilliga i utlandstjänst och 103 från olika europeiska länder i Polen. Även från Sverige.

Lars Gustafson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan