Annons

Annons

Annons

Gävle centrum

Läsartext
Föreläsning om dagens och framtidens energisystem

Häromveckan fick Gävle besök av professor Tomas Kåberger, före detta generaldirektör för Energimyndigheten, och innehavare av en rad prestigefulla uppdrag både nationellt och internationellt. Initiativet kom från en rad ideella föreningar som stod som värdar tillsammans med Högskolan i Gävle.

Text

Detta är en läsartext.

Mer än 100 entusiastiska åhörare fick höra Tomas Kåberger berätta om dagens och framtidens energisystem. Mycket handlade om hur den förnybar elproduktion, sol- och vindenergi, utvecklats under senare decennier och hur utsikterna ser ut framöver. Många förvånades säkert över hur Kina tagit täten i utbyggnad av vindkraft med mer dubbelt så mycket installerad effekt som USA på andra plats och mer än sex gånger så mycket som Tyskland på tredje plats. Vi fick höra om batteriernas utveckling, hur elbilarna kan utnyttjas för att stötta elsystemet och om behovet av vätgastillverkning för fossilfritt stål. Han visade hur både kärnkraftsproduktionen och elkonsumtionen i Europa minskade kraftigt år under pandemin och hur Sverige exporterade väldigt mycket el till framför allt Finland, som i år fått i gång sin mycket försenade nya reaktor i Olkilouto. Den kan i gengäld stötta Sverige om vi skulle få tillfälliga elunderskott.

Annons

Annons

Professor Tomas Kåberger. Foto: privat

Bild: Privat

Under perioden 2010-2022 har priset på ny kärnkraftsel i USA fördubblats medan priset för ny solel sjunkit till en fjärdedel och ny landbaserad vindkraft sjunkit till mindre än hälften. Tendenserna väntas hålla i sig framöver vilket bland annat innebär att ny kärnkraft kommer ha mycket svårt att konkurrera med vind- och solel. Många faktauppgifter presenterades på ett ledigt och lättbegripligt sätt. Åhörarna fick mycket med sig hem att fundera över.

Mauritz Glaumann

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan