Annons

Annons

Annons

Marma

Läsartext
Temagudstjänst i Marma kyrka

Tro, hopp och kärlek i en orolig tid – för fred, samexistens, klimat och miljö var ämnet i Marma kyrka nyligen vid en temagudstjänst, då Lars Gustafson, präst, Katrin Jakobsson, kommunalråd, Jennie Edenby, ordförande i Älvkarleby kommuns Företagarförening, och Martin Sahlberg, oppositionsråd var och en gav sina personliga tolkningar av detta alltid högaktuella ämne.

Text

Detta är en läsartext.

Martin Sahlberg talade om solidariteten med folket i Ukraina och betydelsen av Posom-gruppen i Älvkarleby kommun, en samverkansgrupp mellan polis, räddnings- och brandtjänst, skola, sociala samt kyrkan – till kommuninvånarnas bästa.

Personliga tolkning av från vänster kyrkoherde em Lars Gustafson, kommunalrådet Katrin Jakobsson, ordförande i Älvkarleby Företagsförening Jennie Edenby samt oppositionsrådet Martin Sahlberg.

Bild: Privat

Annons

Annons

Jennie Edenby talade om kärlekens betydelse, om att bli sedd och om föräldrarnas enorma omtanke om henne samt om singelträffarna på Preem i Skutskär. Vidare om det mycket goda företagsklimatet i Älvkarleby Kommun och mångfalden av olika sorts företag – till allmänhetens service och bästa.

Katrin Jakobsson berättade mycket personligt om sin rädsla som barn för troll. Detta efter att ha sett Rolf Lidbergs kort om trollen vid Indalsälven. Katrin trodde hela tiden att det fanns troll under hennes säng, men tröstades mycket kärleksfullt av sin mor, vilket ingöt hopp, som betydde väldigt mycket under uppväxtåren.

Cecilia Wilen illustrerade kampen för Tro, hopp och kärlek med vacker sång.

Bild: Privat

Kyrkoherde em Lars Gustafson talade om inspirationen från bland annat Martin Luther King och dennes ord om ”Att den största faran är egentligen de goda människornas tystnad”. Vidare om Nelson Mandelas tal i Uppsala Domkyrka vid första utlandsresan efter 27 års fångenskap på Robben Island och betydelsen av en äkta förlåtelse. Dessutom talade Lars om det viktigaste budet i Bibeln, det dubbla kärleksbudet samt Gyllene Regeln om att älska sin nästa som sej själv – verkligen ett konststycke!

Foto och text: Lars Gustafson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan