Annons

Annons

Annons

Debatt
Personer med diabetes behöver tillgång till tandvård

Många som lever med diabetes har problem med munhälsan. Det gäller även för de cirka 15 000 personer som lever med diabetes i Gävleborg. Utöver allvarliga tandproblem kan en försämrad munhälsa påverka diabetessjukdomen i negativ riktning genom förhöjda blodsockernivåer.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Samtidigt avstår många tandvård därför att de inte har råd. Tandvård behöver därför integreras i hälso- och sjukvården samt inkluderas i högkostnadsskyddet.

"Även personer med diabetes behöver ett tandvårdsstöd värd namnet."

Bild: TT

Annons

I en ny enkät bland medlemmar i Svenska Diabetesförbundet svarar elva procent att de under det senaste året avstått från tandvård därför att de inte har råd. Den andelen uppgår i Gävleborg till 15 procent. Detta kan skapa negativa spiraler där både munhälsan och övrig hälsa tar stryk. Av samma undersökning framgår det att 15 procent i region Gävleborg bedömer sin tandhälsa som dålig eller mycket dålig. Samma andel var 13 procent i undersökningen som helhet.

Annons

Resultaten är oroväckande eftersom analysen samtidigt visar att det främst är redan ekonomiskt utsatta grupper med diabetes som drabbas av att tandvården inte inkluderas i högkostnadsskyddet. Det är orimligt att gruppen som bedömer sin tandhälsa som sämst, samtidigt är den grupp som oftast avstår från tandvård eftersom de inte har råd.

Bland vuxna personer med diabetes, som haft sin sjukdom en längre period, är det vanligare med parodontit (inflammation i tandköttet som kan leda till tandlossning) än hos andra. Det gäller framför allt om det inte är möjligt att hålla stabila och låga blodsockervärden. Parodontiten kan påverka glukoskontrollen och starta en spiral som drabbar bägge sjukdomstillstånd negativt. Här påverkar den försämrade munhälsan diabetessjukdomen i negativ riktning genom förhöjda blodsockernivåer, vilket i sin tur försämrar munhälsan, och det skapas en ond cirkel.

Att integrera tandvården i hälso- och sjukvården samt inkludera den i högkostnadsskyddet är därför inte bara rätt och rimligt, det är även samhällsekonomiskt klokt. Vid Socialstyrelsens senaste revidering av de nationella riktlinjerna för diabetes framkom det att en bättre glukoskontroll till följd av förbättrad tandvård är kostnadseffektivt i ett samhällsperspektiv.

Annons

Tandvård behöver därför integreras i hälso- och sjukvården samt inkluderas i högkostnadsskyddet. Detta för att undvika onödiga samhällskostnader i form av diabeteskomplikationer samt minska mänskligt lidande. Även personer med diabetes behöver ett tandvårdsstöd värd namnet.

Thomas Löfvenius

ordförande Gävleborgs Läns Diabetesförening

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan