Annons

Annons

Annons

Insändare
Fara för livet på Hedvägen i Valbo

Det finns allvarliga problem med trafiksäkerheten längs Hedvägen i Valbo, speciellt när det gäller barnens och ungdomarnas trygghet på väg till och från skolan. Det är viktigt att kommunen agerar för att förbättra situationen och minska risken för olyckor skyndsamt.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

För att lösa problemet med hastigheten är det viktigt att kommunen ser till att hastighetsbegränsningen på 30 km/h efterlevs. Detta kan uppnås genom ställa ut ett antal farthinder längs vägen.

"...viktigt att kommunen ser till att hastighetsbegränsningen på 30 km/h efterlevs.

Bild: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Annons

Häcken i svängen på Hedvägen är också ett problem. För att öka säkerheten för cyklister och fotgängare bör kommunen undersöka möjligheten att ta bort eller beskära häcken för att förbättra sikten för förare.

Annons

Den olämpliga parkeringen i vändplanen längst in på Hedvägen är också en fara för trafiksäkerheten. Många föräldrar som lämnar sina barn på skolan använder vändplanen och när det är bilar och släp parkerade där, är det svårt att använda vändplanen på rätt sätt. För att lösa detta problem kan kommunen överväga att sätta upp skyltar som tydligt förbjuder parkering på vändplan.

Båtsläp som blockerar trottoaren och tvingar fotgängare att gå ut på vägen är också ett stort säkerhetsproblem. Detta kan lösas genom att kommunen ser till att trottoarerna är fria från hinder.

Beläggningen behöver också ses om då den bidrar till en ökad säkerhetsrisk.

Sammanfattningsvis är det viktigt att kommunen tar tag i dessa problem längs Hedvägen och tar lämpliga åtgärder för att skydda barnens och ungdomarnas säkerhet.

Oroliga föräldrar

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan