Annons

Annons

Annons

Debatt
En fiskares röst måste höras

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och fiskare har under flera års tid vittnat om att fisken har minskat kraftigt i skärgården. Samma vittnesmål får vi från fiskare även i södra Sverige och på västkusten.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi har bjudit in fiskare längs hela Sveriges kust till Riksdagen som med sin närhet till havet och fisken ska få berätta sin bild av situationen till ett seminarium i riksdagen den 25 maj. Från Gävle medverkar Dennis Bergman som är fiskare i sjunde generation. En imponerande berättelse om fiskare som har verkat efter vår kust i generationer. Det är nu vårt politiska ansvar att se till att fisket kan ske i minst sju generationer till . Det är vårt politiska ansvar inför kommande generationer.

"Även forskningen visar att situationen för sill/strömmingsbestånden är kritisk."

Bild: TT

Data visar att småskaliga fiskares fångster har minskat kontinuerligt sedan 1990-talet och att det svenska yrkesfisket har minskat under perioden år 2010-2019 räknat både i antalet fartyg och fiskad volym. Även forskningen visar att situationen för sill/strömmingsbestånden är kritisk.

Annons

Annons

På seminariet i Riksdagen får vi lyssna till fiskare från norra delen av Östersjökusten hela vägen ner till Skåne och över till västkusten likväl som sportfiskare. Även Statens lantbruksuniversitet kommer för att berätta om sin syn på fiskbeståndens utveckling, samarbete med EUs expertmyndighet och arbetet med projektet om att flytta ut trålgränsen.

På moderaternas initiativ gav riksdagen under förra mandatperioden dåvarande S-regering i uppdrag att vidta åtgärder motsvarande en utflyttning av trålgränsen. Den dåvarande S-regeringen startade arbetet halvhjärtat på ett mindre vattenområde. Den moderatledda regeringen skalade redan innan förra året slut upp projektet till att omfatta hela Östersjökusten.

Situationen för fiskebestånden och en ökad livsmedelsförsörjning från Östersjön kräver åtgärder. Fiskarna bryr sig inte om människans uppsatta nationsgränser. Målet om en mer hållbar fiskeripolitik och en hållbar ökad livsmedelsförsörjning i de blå näringarna behöver därför ta sin grund i EU:s gemensamma fiskeripolitik. Fiskeri behöver vara hållbart oavsett om det sker i Spanien eller Sverige. Därför behöver förvaltningsplanen för Östersjön ses över. EU:s data som är basen för kvoterna behöver bli bättre och mer tillförlitlig.

Riksdagen gästas nu av de yrkesfiskare som i mindre skala fiskar längs svenska kusten för fisk till livsmedel till oss människor – som får göra sin röst hörd. Om ingen förändring sker finns stor risk att detta småskaliga fiske som genom tiderna har präglat kustens kultur och unika förädling av fisk som livsmedel inte längre kommer finnas. En fiskares röst måste höras och vi som är förtroendevalda politiker har ett direkt ansvar att värna vår livsmedelsproduktion i Sverige där fisket är en viktig näring.

Johanna Hornberger (M)

riksdagsledamot Stockholm län

Lars Beckman (M)

riksdagsledamot Gävleborg

Jennie Wernäng (M)

riksdagsledamot västra Götaland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan