Annons

Annons

Annons

Debatt
En stark förskola ökar tryggheten och jämlikheten

I de största och svåraste ögonblicken ska välfärden finnas där. Inför välfärden ska alla vara jämlika och oavsett vem du är eller hur mycket pengar du har i plånboken ska välfärden finnas där genom livet. Det är kanske som allra viktigast när du är barn.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ojämlika livsvillkor och möjligheter tidigt i livet påverkar dina förutsättningar att forma ett gott liv i framtiden. Trots att de allra flesta är överens om att alla människor bör ha samma möjligheter i livet är skillnaderna i praktiken allt för stora redan när bebisen först ser dagens ljus.  

Emil Thyr, ordförande Kommunal Mitt.

Bild: Privat

Förskolan är den viktigaste förebyggande arenan i ett barns liv. Vi vet att förskolan har positiva effekter på barns utveckling och lärande på både kort och lång sikt. En förskola av hög kvalitet lägger grunden för framtida lärande. I förskolan ska barnen, enligt läroplanen, förmedla en livslång lust att lära och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig över hela landet och ta hänsyn till barns olika förutsättningar och anpassas till alla barn.

Annons

Annons

Vi är många som minns vår egen speciella person från förskolan. Hen med den varmaste famnen som guidade till lyckanden och upptäckarlust. Personalen i förskolan är viktiga anknytningspersoner. Men det förutsätter att medarbetarna har goda arbetsvillkor för att både ha tid och möjlighet att se till varje barns behov.

Förskolans medarbetare förtjänar respekt och bättre villkor för de insatser som avgör vilken framtid våra barn får och vilket samhälle vi skapar. Förskolan och personalen förtjänar rätt bemanning, rätt arbetskläder, trygga anställningsformer och höjd yrkesstatus.

Vi vet tyvärr att förskolepedagoger och barnskötare vissa dagar vänder ut och in på sig själva för att räcka till och kunna möta alla barn i ögonhöjd. När vi har gjort gemensamma förskolebesök har vi sett det tydligt. Kompetenta, engagerade medarbetare som inte känner att de helt räcker till. Så kan vi inte ha det.

Vi är oroade för det stålbad som Sverigedemokraterna och deras regering utsätter kommunerna för. Att inte satsa på välfärden i allmänhet och förskolan i synnerhet är ett mycket oklokt beslut. Det är just nu när inflationen är skyhög som förskolan behövs som mest. Barnen behöver trygghet och stabilitet och våra medarbetare behöver förutsättningar till såväl ett gott arbetsliv- som privatliv. Idag den 25 maj är förskolans dag. Det uppmärksammar vi genom att lyfta viktiga insatser för en stärkt förskola.

Det ska vara värt att vara viktig.

Emil Thyr

ordförande Kommunal Mitt

Sanna Backeskog, S

riksdagsledamot Gävleborg

Daniel Olsson, S

kommunalråd i Gävle

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan