Annons

Annons

Annons

Debatt
Beckman far med osanning om tågpassagerares rättigheter

Lars Beckman (M) skönmålar EU:s tågpassagerarförordning och far med osanning kring de förbättringar som den nya tågpassagerarförordningen påstås innebära. Detta är allvarligt, eftersom att det ger sken av att förbättringar har skett som Lars Beckmans egna partivänner i ministerrådet och Europaparlamentet tyvärr bidragit till att försämra eller försena.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jakop Dalunde, MP.

Bild: Lars Ströman

Annons

Lars Beckman pratar om att det nu blir möjligt för tågresenären att boka direktbiljetter, det vill säga så att en och samma biljett gäller genom hela resan. Här har jag och andra gröna kämpat i förhandlingarna i Europaparlamentet för den här regeln ska gälla alla tågbolag och alla typer av resor – men den lagstiftning som nu träder i kraft är väsentligt mycket mer begränsad. Reglerna gäller enbart tågbolagen själva och deras helägda dotterbolag.

I praktiken blir regelverket inte bindande på något vis. Att tågbolagen själva vill sälja biljetter till de avgångar de själva trafikerar har de redan incitament för. Det stora problemet i Europa är ju att det är så svårt att boka sammanhängande resor med flera operatörer, och där är den nya lagstiftningen till föga hjälp. Den stora förändring och förenkling som hade behövts för Sveriges och Europas tågresenärer uteblir. Det Lars Beckman beskriver som ett framsteg är i själva verket en stor besvikelse.

Annons

Annons

Vidare så skriver Beckman att det med de nya reglerna blir “lättare att boka om sin biljett eller få pengarna tillbaka om tåget är försenat”. Det han glömmer säga är att hans egna konservativa partikamrater i parlamentet och i rådet verkat för att dessa regler fortfarande ska vara svagare för tågresenärer än för flygresenärer.

Om en flygresa mellan Malmö och Rom blir tre timmar försenad så har du som resenär rätt till ersättning motsvarande 400 euro. Om en lång tågresa blir försenad tre timmar så har du däremot aldrig rätt till ersättning motsvarande mer än 50 procent av biljettpriset. För oss gröna är det självklart att tågpassagerare ska ha minst lika starka konsumenträttigheter som flygresenärer. 

Den nya tågpassagerarförordningen innebär även uppenbara försämringar jämfört med tidigare lagstiftning. Till exempel läggs en ny force majeure-paragraf in i lagstiftningen, så att det nu uttryckligen är så att extrema väderförhållanden friskriver operatören från skyldigheten att ersätta resenären.

Detta är en uppenbar försämring och skickar alla tågresenärer in i stor osäkerhet kring vad som gäller de dagar de drabbas av inställda eller försenade tåg på grund av snöoväder eller kraftiga skyfall. Detta “glömmer” Lars Beckman att nämna i sin okritiska hyllningstext av den nya lagstiftningen.

Annons

I en sak har Lars Beckman rätt – om fler ska resa med tåg så måste det bli både enklare och smidigare. Men tyvärr så bidrar inte den nya tågpassagerarförordningen till det på det vis som Beckman påstår i sin artikel.

Sveriges och Europas tågresenärer förtjänar bättre än så här. När Lars Beckmans moderater nöjer sig med en lagstiftning som blandar halvmesyrer och misslyckanden så kommer jag och Miljöpartiet fortsätta kämpa för att tågpassagerare för väsentligt starkare rättigheter än i dag.

Jakop Dalunde (MP)

Europaparlamentariker och ledamot av transportutskottet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan