Annons

Annons

Annons

Gävle centrum

Läsartext
Oscar Jonsson berättade om sin nya bok

- Vårt resultat att förutspå karaktären och platsen för nästa krig har varit hundraprocentigt.

Detta är en läsartext.

- Vi har inte ett enda rätt! [Robert Gates, USA’s försvarsminister 2006-2011]

- Det bästa sättet att motverka informationsoperationer är att inte fokusera på själva innehållet utan på en främmande aktörs metoder.

- Informationsoperationer har en speciell förmåga att nå påverkan i en tid av snabba nyhetscykler präglade av sensationalism och klickjakt.

Annons

- Propaganda och desinformation blir effektivast när man blandar sanningar, halvsanningar och rena lögner i hela spektret som genuin kritik från falska röster till falsk kritik från genuina röster.

Annons

Oscar Jonsson, bördig från Gävle besökte Kungl Hälsinge regementes kamratförening.

Bild: Privat

Citaten är hämtade från Oscar Jonssons senaste bok ’Hotet från Ryssland’ (2023), som är en efterföljare till avhandlingen 'The Russian Understanding of War', 2019.

Ett hundratal åhörare besökte mötet.

Bild: Privat

Oscar Jonsson, bördig från Gävle och vars far var officer vid Hälsinge regemente, är doktor i krigsvetenskap från King's College i London, forskare vid Försvarshögskolan och expert på rysk krigföring. Kungl Hälsinge regementes kamratförening kunde välkomna Oscar till Soldathemmet 24 maj för att få höra om hur vi bör förstå Rysslands agerande och hur landet utgör ett hot mot Sverige.

Sverige står inför det allvarligaste och bredaste säkerhetspolitiska läget på decennier. Ryssland använder militära medel, spioner, cyberattacker, företagsköp och energiutpressning. Frågan vi tidigare ställde oss: ’Behöver vi oroa oss för Ryssland – egentligen’? Efter invasionen framstår den frågan som naiv. Ett storskaligt angrepp på Sverige är inte överhängande men det betyder inte att militärt hot saknas.

Efter frågor från de hundrataliga åhörarna kvitterades det initierade och engagerade genomförandet med kraftiga applåder och blommor.

Text och foto: Bo Tangfelt

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan