Annons

Annons

Annons

Debatt
Skolan måste satsa mer på läsning

För att öka läsförståelsen och därmed lärandet i skolan vill Liberalerna att skolan ska satsa mer på läsning. Speciellt då under de första skolåren då grunden för elevernas lärande läggs.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I de skolor som har många nyanlända elever behövs de skickligaste och erfarnaste lärarna eftersom det ger bäst förutsättningar för att vända skolresultat i ämnen som svenska uppåt. Samtidigt ska vi vara medvetna om att en stor del av de elever som inte klarar läsförståelsen är barn som är födda i Sverige, vilket förstås är mycket oroande.

För att öka läsförståelsen och därmed lärandet i skolan vill Liberalerna att skolan ska satsa mer på läsning. Speciellt då under de första skolåren då grunden för elevernas lärande läggs.

Bild: TT

Annons

Annons

Barn som kommer från hem där det inte finns eller bara finns få böcker riskerar att drabbas extra mycket av att skolan inte har tillgång till läroböcker och inte uppmuntrar till läsning i riktiga böcker. Liberalerna driver därför i regeringen på för att tillgången till speciallärare ska öka och att skolans styrdokument ska reformeras så att ett särskilt fokus under de första åren i skolan läggs på läsa, skriva och räkna. Fler riktiga skolböcker i undervisningen är också viktigt. 685 miljoner kronor går under detta år till att öka tillgången på läromedel av hög kvalitet. Eftersom digitaliseringen i den svenska skolan trängt ut handskrift och riktiga böcker är detta välbehövligt. Detta innebär också att lärare inte behöver ägna så mycket tid åt att fixa och trycka upp stenciler inför sina lektioner.

100 miljoner kronor går också till att erbjuda lovskola för yngre elever än tidigare. Det är viktigt att inte elever hamnar långt efter i ämnen som svenska redan i början av sin skolgång.

Med bra läsförståelse och skrivförmåga ökar elevernas möjligheter att klara grundskolan och i förlängningen därmed också gymnasiet. Med godkända betyg ifrån gymnasiet är sedan möjligheterna att få ett jobb och kunna försörja sig själv och därmed ta makten över sitt eget liv så mycket större.

Hasse Backman (L)

Vice ordförande utbildningsnämnden Gävle

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan