Annons

Annons

Annons

Gävle

Hedersvåld: Snart får hjältarna sällskap av hjältinnor

Projektet Shanazi hjältar, killar mellan 17 och 23, som jobbar för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Gävle utökas. Projektet som sprider kunskap kommer att få sällskap av unga tjejer.

– Det kommer att bli tuffare att hitta deltagare eftersom det är tjejerna som oftast blir utsatta, säger projektledaren för Shanazi hjältinnor.

Shanazi hjältar började som ett projekt 2020 och är i dag en del av Gävle kommuns permanenta verksamhet. Nu tar man nästa steg och tänker skapa en liknande grupp med tjejer i samma åldrar. Där är utmaningarna annorlunda och svårare. På grund av att ämnet är extra känsligt när det gäller tjejerna vill inte projektledaren vara offentligt med bild och namn än.

Rodin Hajo är verksamhetsledare för Shanazi hjältar som kommer att utökas med hjältinnor under vintern. Just nu utbildar Rodin Hajo tredje kullen av killar som ska arbeta för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Bild: Anders Sundin

– Det kommer att bli svårare, för det är tjejerna som oftast råkar illa ut. Men det är vi medvetna om så vi måste hitta vägar för att nå tjejerna, bland annat genom att bekanta oss med föräldrarna. Vi har redan killarna som är med som är goda förebilder. De har tjejkompisar i skolan, systrar och släktingar som också kan hjälpa oss och hitta dem som vill och är lämpliga att vara med i projektet, säger hon.

Annons

Annons

Hon har bara arbetat några dagar med Shanazi hjältinnor när vi ses och hoppas att ha hittat en grupp tjejer att arbeta med efter årsskiftet.

– Det är viktigt att få dem att förstå vad det går ut på, att det inte handlar om att gå emot sina föräldrar. Den rädslan tror jag att många föräldrar har, ”nu vänder sig våra döttrar emot oss”. Det handlar inte om det, de ska samarbeta, säger hon.

Rodin Hajo är samordnare och verksamhetsledare för Shanazi hjältar och den som startade projektet i Gävle.

– Det har under alla år kommit fram tjejer till mig och undrat när vi ska starta en grupp för tjejer, så det är ett bra tillfälle att göra det nu. Några har uttryckt oro över att de inte skulle få vara med för sina föräldrar. Men många föräldrar är också medvetna om att de aldrig kommer att flytta tillbaka till sina hemländer och vill ge sina barn de bästa förutsättningarna för att lyckas i Sverige. Och då måste de göra förändringar, så vi hoppas att de sett vad vi gjort med killarna, säger Rodin Hajo.

Shanazi hjältars uppdrag är att vara förebilder för sina jämnåriga och en av uppgifterna är att föreläsa på bland annat skolor och fritidsgårdar. Man hoppas på att få en attitydförändring bland dem som lever i en hederskontext. På längre sikt är syftet att minska våldet. Den tredje årskullen killar håller just nu på att utbildas.

Rodin Hajo hoppas att Shanazi hjältar förändrar attityder hos dem som lever i en hederskontext. Och får stöd i en rapport Högskolan i Gävle precis tagit fram.

Bild: Anders Sundin

Annons

– När vi startade projektet trodde jag att vi skulle få problem med vårdnadshavarna, men så blev det inte. Nu hoppas jag att det går samma väg med tjejerna, säger Rodin Hajo.

Annons

På Högskolan i Gävle har en forskargrupp noga följt projektet under ett och halvt år med hjälp av medel från bland annat Brottsförebyggande rådet. De ville mäta resultatet och se vad det gett för effekter. Forskargruppen har genomfört intervjuer med deltagare, familjemedlemmar, gjort enkäter med 200 gymnasieelever och haft seminarier bland annat. Man har precis lagt fram sin rapport.

– Resultatet vi kommit fram till är att Shanazi hjältar är en bra och verkningsfull metod för att jobba förebyggande och långsiktigt motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det är något som behöver byggas vidare på och utökas, säger forskningsledare Stefan Sjöberg på Högskolan i Gävle.

I korthet är det tre steg som deltagarna gått igenom och som högskolan utvärderat: Att se, att förstå och att agera.

Charlotta Donohue på Högskolan i Gävle har följt Shanazi hjältar i ett forskningsprojekt. Det är en bra och verkningsfull metod har man kommit fram till.

Bild: Anders Sundin

– I första steget handlar det om att se sig själv, att göra en självkritisk reflektion tillsammans med de andra deltagarna. I förstå-delen tar utbildande över med olika föreläsare och möten med olika experter. I agera-delen går de ut och sprider sina kunskaper på skolor, arbetsplatser och socialtjänsten. Resultaten visar att deltagarna gjort en stor personlig resa och utvecklats. Med det har nyckeluppdraget att påverka och göra nytta i samhället följt med, säger Charlotta Donohue, universitetsadjunkt som gjort flera av intervjuerna och fortsätter:

Annons

– Intervjuer med familjemedlemmarna har också visat att det påverkat, inte bara inom familjen, utan även bland vänner och nätverk. Det har höjt deras medvetande om problematiken.

Annons

Forskargruppen ser positivt på att även tjejerna ska få sitt projekt, men lägger till:

– Man måste göra en noggrann risk- och konsekvensanalys om unga tjejer ska driva det här arbetet. Flickor är de som i huvudsak är utsatta så man behöver ha en väldigt tydlig struktur om patriarkala krafter går till angrepp. De som bor i Sverige kan leva fria från en hederskontext i sina dagliga liv, men det kan finnas personer i släkten i andra länder som vill påverka situationen. Det måste man vara väldigt uppmärksam på, säger Stefan Sjöberg.

Rapporten har skickats in och redovisats för Gävle kommun och Brottsförebyggande rådet.

”Killarna som varit med hittills har gjort en personlig resa och utvecklats. Många säger att de påverkat deras självkänsla och självbild. När de syns ute har de blivit förebilder”, säger Shanazi hjältars verksamhetsledare Rodin Hajo.

Bild: Anders Sundin

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan