Annons

Annons

Annons

Debatt
Vi behöver agera för mer svensk matproduktion, oavsett väder

Vi lämnar en omväxlande sommar bakom oss. En som initialt var så torr att våra åkrar, ängar och stadsparker gick från gröna oaser till ökenfält, som sedan regnade bort till den milda grad att såväl vägar som ägor stod under vatten under långa perioder.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Så från att jord och skogsbruksmaskiner stod still på grund av brandrisk, från att odlingar och betesmark torkade till att samma maskiner och grödor stod still på grund av för mycket vatten. 

Centerpartisterna Daniel Bäckström och Julia Cederstrand vill se modet att ställa om och arbeta för att stärka det svenska jordbruket, på alla beslutsnivåer.

Bild: Privat

Annons

Denna typ av extremväder blir vanligare och kommer infalla oftare och mer omväxlande än normalt. Det är en del av den klimatkris vi står mitt i. Dessa förändringar slår hårt, och kommer slå än hårdare om vi fortsätter som nu, mot våra svenska jordbrukare. 

Annons

Något som borde väcka samtligas oro, är att det kraftiga regnet som dominerat senare delen av sommaren riskerar göra att en av de få baslivsmedel vi i dag är självförsörjande på, spannmålet, blir en importvara. I en tid när hälften av den mat vi äter är importerad är det inte bara allvarligt att det här leder till minskade intäkter för bönderna, utan även att det försvagar vårt civilförsvar. 

Sveriges jordbrukare behöver både stöd vid kris och långsiktiga satsningar för att kunna möta framtida extremväder. Men de behöver också satsningar för att öka viljan att investera i och utveckla sina jordbruk. 

Inför valet lovade regeringspartierna om stora satsningar på landsbygden men har inte alls lyckats genomföra det de har lovat. Regeringen han inte ens bemödat sig att besöka översvämningsdrabbade jordbruksområden för att uppdatera sig om läget. Det är inte hållbart. 

Centerpartiet vill se nya och tydliga mål för en stärkt inhemsk livsmedelsförsörjning, sänka kostnaderna och städa upp i krångliga regler, långa handläggningstider och kostnadsdrivande tillsynsavgifter. Jordbruket ska kunna förse oss med mat på bordet, i både freds- och krigstid.

Vi vill se modet att ställa om och arbeta för att stärka det svenska jordbruket, på alla beslutsnivåer, eftersom det inte bara är att stärka jordbruket utan även totalförsvaret och vår klimatomställning.

Daniel Bäckström (C)

riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson     

Julia Cederstrand (C)

kommunalråd Gävle

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan