Annons

Annons

Annons

Debatt
Beslut om stöd avgörande för familjers ekonomi

Många familjer i Sverige pressas av en tuff ekonomisk situation. Under ett år har den beräknade årskostnaden för en vanlig barnfamilj ökat med i snitt 9000 kronor i månaden enligt en undersökning av Handelsbanken.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För många har de ökade boenderäntorna och de kraftigt stigande prisökningarna inneburit en så kraftig försämring att man inte längre i alla lägen har medel för det mest basala.

Sarah Kullgren, förbundsordförande i Kristdemokratiska kvinnoförbundet. Foto Sarah: Anton Axelsson

Bild: Privat

Enligt en enkätundersökning av Föreningen Majblomman så har en av fem familjer i Sverige tvingats låna pengar för hyra och mat och ett av fem barn uppger att de är oroliga för familjens ekonomiska situation.

I det läget är det viktigare än någonsin att erbjuda familjerna lindring.

Rosmari Holmgren, ordförande i Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Gävleborgs län. Foto Sarah: Anton Axelsson

Bild: Privat

Annons

Annons

Att regeringen nu har aviserat ett kommande jobbskatteavdrag, särskilt riktat mot låg- och medelinkomsttagare är ett led i detta. Totalt kommer en genomsnittlig familj få tillbaka 14 000 kronor per år från och med 2024, enligt kalkylen.

Under våren fick Sveriges barnfamiljer också besked om en höjning av det tillfälliga tillägget av bostadsbidraget och att det dessutom förlängs ytterligare. Nu står det klart att bidraget som utgör ett påslag på 40 procent av det vanliga bidraget kommer att betalas ut ännu ett halvår och komma låginkomstfamiljer till godo ända fram till juli nästa år.

Under förra veckan gick regeringen också ut med att skatten på bensin ska sänkas med 1 krona och 64 öre per liter från och med nästa år och på diesel med 43 öre. För många betyder detta en lättnad i en redan ansträngd situation. Och denna vecka togs beslutet att räkna upp taket i föräldrapenningen och att höja omvårdnadsbidraget och merkostnadstillägget nästa år. De två senare bidragen spelar stor roll för familjer med funktionshindrade barn.

Vi är säkra på att många föräldrar gör allt de kan för att hitta vägar ur ett tufft läge och här ska också politiken underlätta och inte försvåra det pussel som familjerna försöker lägga i sin vardag, när omsorg om barn och arbete eller studier ska balanseras.

Att föräldraförsäkringen ska bli ännu mer flexibel är ett led i detta. Möjligheten att kunna överlåta 45 dagar av föräldrapenningen till en annan person i barnets närhet kommer gynna alla och inte minst familjer som inte följer ett klassiskt mamma-pappa-barnmönster.

Annons

Annons

Även om inte barnets förälder kan stanna hemma vissa av föräldradagarna så kanske en farmor eller mormor skulle kunna hoppa in och därmed möjliggöra arbete eller studier.

Allt är inte arbete utan återhämtning och ett gemensamt ansvar för familj och barn är minst lika viktigt. Att dubbeldagarna nu fördubblas från 30-60 kommer vara ett extra stöd som kan ge den extra kraft en småbarnsfamilj så väl behöver.

Det Sveriges familjer vill ha är inte låsningar utan mer frihet och flexibilitet för att själva kombinera sitt familj- och arbetsliv. Så många som sju av tio väljare säger också nej till kvotering av föräldraförsäkringen.

Vi är därför glada för att regeringen vill erbjuda alla dagens familjer en ökad frihet att själv pussla ihop sitt liv där stödet till familjer som har det extra ansträngt går hand i hand med de värderingar som vi delar med moderpartiet.

Konkreta politiska förslag och lösningar för att underlätta för Sveriges föräldrar är precis vad de behöver just nu.

Sarah Kullgren

förbundsordförande i Kristdemokratiska kvinnoförbundet

Rosmari Holmgren

ordförande i Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Gävleborgs län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan