Annons

Annons

Annons

Insändare
Lämna in kasserad medicin till närmaste apotek

När medicin passerar människokroppen kommer rester av läkemedlet ut i miljön via avloppssystemet och påverkar djur och natur. I dag vet vi att fiskar och andra vattenlevande djur kan påverkas redan i mycket låga nivåer.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Försämrad fertilitet, förändrade beteenden och njurproblem är konsekvenser som kan leda till att djur och organismer får svårare att överleva, vilket kan påverka hela ekosystem.

"På individnivå kan vi minska tillförseln av läkemedel till avloppsreningsverken genom att aldrig spola ner överblivna läkemedel."

Bild: TT

Annons

Antibiotika och hormonpreparat är några av de mest problematiska läkemedelsgrupperna. Det finns gränsvärden på vid vilka koncentrationer en läkemedelssubstans påverkar miljön. Exempel på läkemedel vars gränsvärden överstigs i svenska sjöar och vattendrag är vissa hormonella läkemedel, antibiotika, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel samt smärtstillande/inflammations hämmande läkemedel.

Annons

I Sverige är halterna av läkemedelsrester inte så höga i naturen att de utgör akut förgiftningsrisk för vattenlevande organismer, men dessa organismer kan påverkas negativt om de exponeras under lång tid för substanserna även om halten är låg.

Det finns reningstekniker som har kapacitet att avskilja läkemedelsrester från avloppsvattnet, men de är bara installerade på några få av landets avloppsreningsverk. Orsaken kan vara att kommuner inte vill investera i dyr teknik utöver vad lagen kräver.

Svenska avloppsreningsverk producerar 200 000 ton avloppsslam per år. När vi sprider slam på åkrar kan grödor vi odlar ta upp en del av läkemedelsrester som även kan spridas vidare  i miljön. I vissa EU-länder har gödsling med avloppsslam på åkermark redan förbjudits, men inte i Sverige.

Genom att sluta sprida avloppsslam på åkrar kan vi minska tillförseln av läkemedel i våra odlingsmarker. På individnivå kan vi minska tillförseln av läkemedel till avloppsreningsverken genom att aldrig spola ner överblivna läkemedel. Lämna in gamla och kasserad medicin till närmaste apotek.

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen 

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan