Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Få går till Gävles okända Mötesplats

/
  • Johan Leijding, Ida Stjernström och Michael Andersson är flitiga besökare på Mötesplatsen men ofta får de sitta ensamma.
  • Nästa vecka ska Mötesplatsen få skyltar på fönstren men än så länge är det bara en gatupratare som talar om vad som finns innanför dörren.
  • Mötesplatsen öppnades för snart ett år sedan. För det mesta gapar lokalerna nästan tomma. Någonting gick snett med marknadsföringen.
  • Sofie Norrgård och Rebecka Eklund har dubbla roller. Ibland är de fritidsledare på Legenden respektive Brynjans fritidsgårdar och ibland är de coacher på Mötesplatsen.

För elva månader sedan öppnades Mötesplatsen i ABFs lokaler i Sjömanskyrkan. Gävle kommun ville satsa på de lite äldre ungdomarna och gav dem en lokal. Men hittills har få hittat dit.

Annons

Mötesplatsen är inte en fritids- eller ungdomsgård påpekar de ansvariga. Inte en ersättning för Block 17 som lades ner i maj.

Jag ringer ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Lars-Göran Ståhl, S, för att få veta mera om Mötesplatsen. Han hänvisar vidare till fritidssekreterare Lars Blomstedt.

– Det ser ganska bra ut. Vi ska gå ut med mer riktad marknadsförning mot gymnasieskolorna. Det har varit svårt att komma in på skolorna, säger Lars.

Jag ringer till rektorn för det kommunala gymnasiet Vasa, Hans Hultin, för att höra varför de inte släpper in företrädare för kommunala Mötesplatsen.

– Jaha? säger han med ett stort frågetecken. Jag kan inte dra mig till minnes att de bett att få komma hit. De får gärna affischera och gå ut på intern-tv.

Okej, kultur och fritid kanske har missat en skola. Ringer vidare till rektorn för Borgis, Katarina Åkersten.

– Nej, de har inte tagit kontakt men jag har en svag aning om vad det är. Vi har anslagstavlor och en elevsida på portalen som de kan få använda.

Det kultur- och fritid hittills gjort för att marknadsföra Mötesplatsen är att annonsera två gånger i NöjesMix och ha rullande reklam i bussarna under några veckor.

Men en Mötesplats behövs. Det visade vision 2005. Ungdomarna efterlyste en plats att vara på för dem som är för gamla för fritidsgården men för unga för krogen. Men var det det här de ville ha?

– Vi har inte gjort någon marknadsundersökning men tittat på trender bland annat genom studiebesök och konferenser. Vi ska inte servera så mycket.

Lars Blomstedt säger att det en vanlig kväll är mellan 15 och 30 ungdomar på Mötesplatsen. Verksamheten riktar sig till ungdomar över 16 år, alltså gymnasieungdomar.

– Beslutet var inte att vi skulle ersätta Block 17 utan öppna något nytt. Ungdomarna ska formulera egna mål och förverkliga dem med hjälp av socialtjänsten, arbetsförmedlingen och så vidare. Det ska finnas en pärm och personalen ska kunna svara på frågor om vilka myndigheter som ansvarar för vad. De ska också hjälpa ungdomarna ta kontakt med olika myndigheter.

Lasse Blomstedt nämner körkort som ett exempel på vad ungdomar kan ha frågor kring.

– Satte vi in ett biljardbord skulle vi få mer folk men vi ska inte servera aktiviteter. Ungdomarna ska vara mer delaktiga. Meningen är att ungdomarna ska jobba i projekt. Vi kan bidra med upp till 5 000 kronor plus att de kan söka andra finansiärer.

Lasse Blomstedt nämner att en rockkväll och en hiphopkväll är inplanerade dessutom stand up comedi, fotogrupp med utställning, cirkusprojekt, skrivargrupp och grupp för unga föräldrar.

– Under sommaren har Mötesplatsen haft fiskecafé vilket varit välbesökt med 50-60 personer, fortsätter Lars Blomstedt.

Jag letar mer information på Gävle kommuns hemsida. 124 träffar på ordet Mötesplatsen men bara en notis om fiskecaféet handlar om just den här Mötesplatsen. Dessutom finns en länk till en blogg. Inget mer.

Jag besökte Mötesplatsen i onsdagskväll. Inga skyltar talar om vad som finns innanför väggarna, bara en gatupratare utanför dörren.

– Vi har beställt skyltar till fönstren, berättar Sofie Norrgård, en av två ungdomsledare för dagen.

Hon berättar att det i bästa fall kan vara 10-15 ungdomar på Mötesplatsen men oftast är det färre.

På Mötesplatsen jobbar två, ibland tre fritidsledare från de olika fritidsgårdarna. På fritidsgårdarna är de fritidsledare och på Mötesplatsen coacher.

– Det är olika sätt att jobba. Här ska de bli vuxna och på Brynjan ska man vara vuxen. Det låter enkelt men är svårt och inspirerande, tycker Rebecka Eklund som delar tiden mellan Brynjan och Mötesplatsen.

– Det är tänkt att ungdomsledarna ska vara coacher och skicka ungdomarna till socialtjänsten eller arbetsförmedlingen, fortsätter Sofie Norrgård.

Hur många har ni skickat dit?

– Det har inte hänt än men någon har fått hjälp med kontakt med ungdomsmottagningen.

Jag frågar om projekten. Sofie berättar att det är sex-sju projekt på gång men oftast drivs de på annat håll. Till Mötesplatsen kommer ungdomarna för att söka pengar.

– Och så driver vi i personalen egna projekt, berättar Sofie.

Spelningarna som Lasse Blomstedt nämnde är sådana.

Men fiskecaféet då?

– Det var Treffen som höll i det. Mest vuxna kom.

I sofforna i den fräscha lokalen sitter kvällens enda gäster, tre ungdomar. Två av dem, Ida Stjernström, 20 år, och Michael Andersson, 18 år, har jag träffat förut. Dels när jag gjorde ett reportage på Legenden, dels när jag besökte Mötesplatsen i december förra året. Riktiga fritidsgårdsrävar med andra ord. Sedan december har de varit Mötesplatsen trogna och kommer dit mest varje kväll. Med sig har de Johan Leijding, 18 år. Tillsammans jobbar de på projektet Nykter ungdom.

– Vi är egentligen fyra projektledare men en hade annat för sig. Vi planerar möten och ska ha aktiviteter under höstlovet för 14-20-åringar, berättar Ida.

Enligt Ida brukar det komma och gå ungefär tio personer en vanlig vardagskväll. På fredagarna något fler.

– Ibland har det varit mer personal än besökare.

Ida berättar att hon försökt få dit fler ungdomar men inte lyckats.

– Folk tycker inte det finns något att göra här. Det finns dart, sällskapsspel, Singstar, tv och datorer som i första hand är för projekten. Men de vill visst ta bort dataspelen.

I bokhyllan bakom sofforna finns några pocketböcker från En bok för alla, en antologi av Bernt-Olov Andersson och en kultur- och fritidsguide. Ida, Michael och Johan har inte läst någon av dem.

Kanske behövs det bara mer marknadsföring för att dra ungdomar till Mötesplatsen eller också var det inte riktigt så här ungdomarna själva hade tänkt sig när de ville ha någonstans att vara. Kanske hade de lagt den miljon kronor som Mötesplatsen kostar per år på helt andra saker? Så vitt jag vet har ingen frågat dem det gäller – alltså ungdomarna.

Mer läsning

Annons