Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Äldre kan få snabbspår till hemtjänst – om lagen tillåter

Det kan bli enklare att få hemtjänst i Gävle. Enligt ett nytt förslag ska alla som fyllt 75 år direkt kunna få den hjälp de vill ha utan prövning hos kommunen. Men juridiken sätter käppar i hjulen för modellen och kommunledningen tvekar.

Den som är gammal och inte längre klarar sig utan hjälp i hemmet kan få hemtjänst. I Gävle och i nästan alla kommuner går det till så att man vänder sig till kommunen för att få sina behov bedömda av en biståndshandläggare. Först när den är klar och man fått sina behov "godkända" kan man få den hjälp man behöver.

Men nu finns tankar på att förenkla den här proceduren. Enligt ett förslag ska den kommunala behovsprövningen avskaffas vid ärenden som rör personer som är 75 år och äldre. Den enskilde ska kunna vända sig direkt till en hemtjänstutförare, privat eller kommunal, för att få önskade hemtjänstinsatser.

Förslaget presenteras i en motion som moderaten Anders Jansson lagt fram.

– Vi vill göra hemtjänsten så lättillgänglig som möjligt. Onödigt byråkratiskt krångel måste tas bort, säger han.

Anders Jansson menar att alla människor själva bäst vet vilka behov de har. Det behövs ingen kommunal tjänsteman för att bedöma detta. Ingen söker hjälp i onödan

– Tvärtom finns det människor som har behov av hemtjänst men som i det längsta drar sig för att ansöka om det. Det är olyckligt, säger han.

Inspiration till förslaget har han hämtat från Linköpings kommun som redan i början av 1990-talet avskaffade en del av behovsprövningen inom hemtjänsten. Där är man mycket nöjd med hur systemet fungerat.

– Det har bara varit positivt. Tanken med detta har varit att ska vara lätt att få stöd och hjälp när man behöver det. Så har det också blivit, säger Eva Lindh, S, kommunalråd i Linköping.

Några tendenser till att hemtjänsten genom den här "genvägen" skulle överutnyttjas, att människor tillskansar sig skattefinansierade hjälpinsatser utan att behöva dem, har man inte sett.

– Nej, inte alls. Nu finns ju i vår modell vissa begränsningar. Det som erbjuds är mindre omfattande insatser med tvätt, städning och inköp under max sex timmar per månad. Behöver man mer får man som tidigare vända sig till kommunen för en bedömning, säger Eva Lindh.

I Gävle har förslaget mottagits relativt välvilligt av den röd-gröna politiska ledningen.

– Jag ser inga ideologiska hinder för detta. Jag tycker själv att man ska förenkla så långt det går. Sedan kan jag tycka att man överdriver det här med byråkratin och krånglet i nuvarande system. Vi har redan i dag en väldigt smidig process. Det är ytterst få som får avslag på sin ansökan om hemtjänst, säger Tord Fredriksen, V, ordförande i Omvårdnadsnämnden i Gävle.

Det stora problemet med modellen är att det är tveksamt om den överensstämmer med gällande lagstiftning och är tillräckligt rättssäker. Allt stöd som kommuner ger till enskilda medborgare ska egentligen behovsprövas. Hemtjänst kan inte erbjudas utan biståndsbedömning. Linköpings kommun har fått påbackning av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som anser att deras modell är olaglig. IVO fick nyligen rätt i domstol. Förvaltningsrätten slog fast att kommunen inte har rätt att överlåta myndighetsutövning till privata hemtjänstföretag. Kommunen kommer att överklaga domen men vad utfallet blir i slutänden är oklart.

Mot den här bakgrunden är det tveksamt om modellen kommer att införas i Gävle just nu. Omvårdnadsnämnden har i sitt yttrande över motionen från Anders Jansson sagt att man inte ser någon anledning att utreda frågan vidare

– Det pågår diskussioner på nationell nivå om att förenkla biståndsbedömningen. Det kan leda fram till att man öppnar för en sådan här modell. Jag tycker inte att vi ska dra i gång något nu i Gävle utan avvakta den processen, säger Tord Fredriksen.

Beslut i frågan fattas senare i vår av kommunfullmäktige.