Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla unga i Gävleborgs län kan jobba eller studera

/
  • Projektet Ung i Gävleborg hjälper unga i åldern 15-24 för att öka deras förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden, skriver debattörerna.

Annons

Det går bra för Sverige. Antalet sysselsatta ökar och de som saknar arbete blir färre. Under det senaste året har fler ungdomar haft lättare att få jobb. Men bilden är inte lika ljus för alla unga, särskilt inte för dem som inte har slutfört gymnasiet, skriver Gun Hedlund, Lars Lööw och Lena Nyberg.

Både internationella och svenska studier visar att unga som varken arbetar eller studerar är en sårbar grupp. I internationell forskning används begreppet zoner av social övergivenhet. Inte bara materiell fattigdom följer i spåren av det sociala utanförskapet utan också grundläggande ojämlikhet och ohälsa och kriminalitet i förlängningen. Det ser sämre ut för unga i Gävleborg som varken arbetar eller studerar jämfört med i Sverige som helhet.

Många unga vuxna riskerar att fastna i utanförskap. 2014 var nära tio procent av alla unga i Gävleborgs län mellan 16 och 24 år utan arbete eller studier. Över 14 procent i åldersgruppen 25-29 var i samma situation. I hela Sverige var motsvarande siffror 7,5 respektive 12,6 procent.

Uppgifterna kommer från Temagruppen Unga i arbetslivet på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den totala ungdomsarbetslösheten sjunker i Gävleborg. Men när nu Temagruppen Unga i arbetslivet sammanställt siffror från 2014 visar det sig att andelen unga som står utan arbete eller studier är ganska konstant i regionen. En annan oroande tendens är att andelen kvinnor som varken arbetar eller studerar ökar med stigande ålder.

Nära tio procent av alla unga kvinnor mellan 16 och 24 år i Gävleborg saknade arbete eller studier år 2014. Andelen män var ungefär lika stor. Av alla kvinnor mellan 25 och 29 år i länet var det närmare 16 procent som varken arbetade eller studerade. Motsvarande siffra för män var något över 12 procent.

Vi är övertygade om att alla i Gävleborg kan arbeta eller studera.

Vi har följt utvecklingen via projekt som Svenska ESF-rådet initierar och som Temagruppen Unga i arbetslivet följer upp. I Gävleborg finns en rad initiativ för unga som går att bygga vidare på, många finansierade genom Europeiska socialfondens sysselsättningsinitiativ för unga:

Projektet Ung i Gävleborg hjälper unga i åldern 15-24 för att öka deras förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden. Ung i Gävleborg arbetar med uppsökande verksamhet, individuellt stöd och coachning, studie- och yrkesvägledning, utbildning, praktik- och lärlingsplatser samt med matchning.

Medverkande ungdomar stöttas att komma i utbildning, praktik, jobb eller egenföretagande och ska möjliggöra utbildnings- och yrkesval som bryter mönstren. Region Gävleborg äger projektet som består av i tio delprojekt, i lika många kommuner. Ung i Gävleborg finansieras av Europeiska socialfonden och länets tio kommuner och samverkar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Det finns fler exempel från Gävleborg på hur unga kan stöttas till arbete eller studier. Det nationella projektet Plug In 2.0 bedrivs också i Gävleborg. Vi vet vilka verktyg som fungerar.

I dag, den 27 oktober, arrangerar vi konferensen Alla unga kan jobba eller studera i Gävle för att sprida kunskap om hur unga kan genomföra sina studier, hitta jobb och stanna i dem. Tanken är att konferensen ska bli en start för en kraftsamling för att vända utvecklingen. Växande zoner av social övergivenhet är oacceptabla.

Gun Hedlund

kultur- och kompetensdirektör, Region Gävleborg

Lars Lööw

generaldirektör, Svenska ESF-rådet

Lena Nyberg

generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons