Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Akut behov av större lokaler

/
  • I landstingets långsiktiga investeringsplan ingår att akuten ska få nya lokaler. För att täcka behoven behöver ytan vara dubbelt så stor som i dag

Akuten i Gävle har för länge sedan växt ur sin kostym.

Tidvis är det väldigt trångt och stökigt.

Nya lokaler ska byggas – men när och var är oklart.

Annons

Gävle sjukhus akutmottagning byggdes 1986. Mottagningen är dimensionerad för 25 000 patientbesök per år. Men tillströmningen är i dag en helt annan.

I fjol tog mottagningen emot 41 252 patienter. Lokalerna är inte anpassade för detta höga tryck, något som tydligt märks bland annat i väntrummet där det kan bli trångt och otrivsamt. Extra stolar måste ibland plockas fram för att alla ska få sitta.

Behandlingsrummen är också små och inte anpassade efter modern akutsjukvård. Patienter måste ofta flyttas runt mellan olika rum eller läggas i korridor, något som gör det svårt att övervaka dem medicinskt.

– Det här är inte bra för patientsäkerheten. Trängseln är också en källa till mycket av det missnöje som patienter framför, säger Hanna Höghielm, verksamhetschef för akutsjukvården i Gävleborg.

I landstingets långsiktiga investeringsplan ingår att akuten ska få nya lokaler. Men projektet har inte hunnit så långt. Personal på akuten har gjort studiebesök på nybyggda akutmottagningar i landet och sedan skissat på hur en ny lokallösning skulle kunna se ut i Gävle. För att täcka behoven behöver ytan vara dubbelt så stor som i dag . Utrymmena ska formas så att det blir fler öppna ytor och därmed bättre möjligheter att övervaka patienterna. Ett särskilt väntrum för barn behöver skapas liksom vilhytter där sittande patienter i väntrummet kan lägga sig om väntan blir lång.

– Det här är en jätteviktig fråga. Vi hoppas på ett politiskt beslut så snart som möjligt, säger Hanna Höghielm.

I diskussionen ingår också familjeläkarjourens placering. Denna mottagning, som vänder sig till patienter med lindrigare akuta åkommor, är sedan fem år tillbaka förlagd till Södertulls hälsocentral. För patienterna skulle det vara enklare om den låg på sjukhuset, tycker vissa. Då skulle ingen behöva fundera över vart de skulle åka om de blev akut sjuka på jourtid. Alla skulle hamna ”rätt” från början.

Politikerna är överens om att akuten behöver nya lokaler. Pengar finns avsatta i den långsiktiga investeringsplanen för sjukhuset. Den beräknade kostnaden ligger på 80 miljoner kronor.

– Vi hoppas kunna fatta beslut och inleda projektering i år. I den bästa av världar kan bygget påbörjas i början av nästa år och stå klara någon gång 2015, säger landstingsrådet Tommy Berger, S.

Men placeringen är en stridsfråga. De styrande partierna S-C-MP är inne på att behålla nuvarande lokaler men bygga ut dem och ansluta dem till nya lokaler i bottenvåningen i det nya patienthotell som ska byggas i närheten av akuten.

Den borgerliga oppositionen – M, FP, KD, SVP – har andra idéer. De vill bygga en ny akutmottagning i entréplanet på det nya operationshus som redan är under uppförande. Detta hus ska stå färdigt vid kommande årsskifte.

– Akuten behöver komma upp från den krigsbunker de nu håller till i. Det går inte att få till någon bra lokallösning i en souterrängvåning. Det blir fönsterlösa rum och trånga korridorer, säger Patrik Stenvard, Moderaternas oppositionsråd.

Han är helt för att familjeläkarjouren flyttas till sjukhuset.

– För patienterna är det naturligt att söka sig till sjukhuset när man är akut sjuk. Det är bättre att vi anpassar vår organisation efter det än att vi försöker lära folk att de ska åka till olika ställen beroende på sjukdom, säger han.

Tommy Berger håller också dörren öppen för detta.

– Får vi signaler från verksamheten att de vill ha det så så har vi inget principiellt emot det.

Däremot säger han nej till en akutmottagning i operationshuset.

– Det våningsplanet ser vi som upptaget. Dit ska dagkirurgen i Sandviken flyttas, säger han.

Mer läsning

Annons