Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt färre obduktioner

/
  • Antalet obduktioner i länet har minskat på senare år. Landstingets revisorer tycker att det är anmärkningsvärt.

Allt färre obduktioner görs i Gävleborg.

I fjol var det bara sex procent av de avlidna i länet som obducerades, visar en granskning som landstingets revisorer gjort.

Annons

De förtroendevalda revisorerna i landstinget i Gävleborg har låtit granska obduktionsverksamheten i syfte att ta reda på hur väl landstinget följer gällande lagstiftning på området.

Enligt lagen kan en obduktion göras för att ta reda på varför en människa dött, för att skaffa kunskap om sjukdom och behandling eller för att undersöka förekomst av skador eller sjukliga förändringar på en död persons kropp.

Revisionsrapporten visar att antalet obduktioner gått ned på senare år.

I fjol gjordes totalt 197 obduktioner i länet, det motsvarar sex procent av de avlidna.

En förklaring är att det i dag finns andra diagnostiska metoder för att ta reda på orsaken till personers död. Behovet av obduktioner har därmed minskat.

Brist på patologer nämns också som en orsak.

Dessutom tros ekonomin spela en roll. Den vårdenhet som beställer en obduktion får i dag betala en internavgift.

Revisorerna menar att minskningen är anmärkningsvärd och vill att landstinget tar upp frågan till diskussion.

De påpekar att Socialstyrelsen lyft fram obduktioner som väsentliga för att kontrollera kvaliteten på hälso- och sjukvården.

Landstinget bör komma fram till vilken nivå som antalet obduktioner bör ligga på i länet, anser revisorerna.

Granskningen påvisar också andra skevheter. Bland annat framgår det att männen är klart överrepresenterade bland dem som obduceras.

Av fjolårets obduktioner gjordes 63 procent på män och 37 procent på kvinnor.

Även geografiskt finns en snedfördelning. Betydligt fler gästrikar (65 procent) än hälsingar blev i fjol obducerade.

Revisorerna har inte hittat någon förklaring till könsskillnaden och tycker att frågan bör analyseras vidare.

Att fler gästrikar än hälsingar obduceras kan bero på att obduktionerna utförs vid Gävle sjukhus. Avståndet kan ha en betydelse, tror man.

I rapporten betonas vikten av att de obduktioner som beställs utförs i tid. Det förekommer att obduktioner måste ställas in eftersom så lång tid gått efter dödsfallet att kroppen blivit alltför påverkad av mediciner.

Joachim Lindgren, verksamhetschef vid laboratoriemedicin i Gävleborg, vill inte kommentera minskningen av antalet obduktioner.

– Nej, vi är bara en service- organisation som utför de obduktioner som beställs av oss. Jag kan inte bedöma om antalet obduktioner är rätt, säger han.

Rapporten ger ingen anledning till några förändringar inom obduktionsverksamheten.

– De synpunkter som kommer fram här vänder sig inte till oss utan till de vårdenheter som beställer obduktionerna.

Mer läsning

Annons