Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ån pulsåder i röda jordens dal

Annons
Hem till byn

Getåns dalgång genom byarna Åsmundshyttan,Prästhyttan, Fors och Wall är fylld med järnhaltigjord, röd jord. Det var den som lade grunden för vårforna järnhantering och här finns spår efter enomfattande järnhantering redan för två tusen årsedan.

Det var under den äldre romerska järnåldernsom sträcker sig från perioden 700-500 år f Krtill 400 e Kr.

I den röda jorden eller myrmalmen finns järnet somhydroxid. Det brändes, rostades sedan och man fick en järnoxidinnan malmen gick till en blästerugn och genom lufttillförselnsmältes järnet från slaggen. Senare, någongång mellan tusentalet och 1200-talet, kom masugnarna somgav en enklare och mer kontinuerlig drift i takt med att den järnrikabergsmalmen tog över vid järnframställningen.

Getån har varit pulsådern som gett kraft. I dagslingrar den sig fram genom bygden, delvis igenväxt ävenom ett projekt på senare år påbörjats iÅsmundshyttan för att hålla stränderna friafrån buskar och ge tillbaka lite av den charm ån ursprungligenhade.

Åns betydelse som kraftkälla minskade de senasteårhundradena samtidigt som behovet av bra åkermarkökade. Därför har ån sänkts en rad gånger,redan på 1600-talet och under 1800-talet liksom 1900-talet.

Speciellt mellan byarna Wall och Fors slingrar sig ånoch här finns en speciell historia återgiven av bygdehistorikernWilliam Eriksson. Redan under 1400-talet grävdes ånfram för att ge åkermark av det sumpområde somän i dag kallas Getängen. Bakom utgrävningen stodkvinnorna i Fors och Wall som tog sig an arbetet medan männenvar ute i krig för att driva bort danskarna. Arbetslagenfrån de båda byarna turades om att gräva varannandag och eftersom båda ville vinna så mycket mark sommöjligt grävdes ån av respektive lag i riktningmot den andra byn. Varje dag blev det så en ny böj,än åt ena, än åt andra hållet innanman slutligen nådde Hoån.

Totalt har det funnits fem fall med dammbyggnader frånÅsmundshyttan ner till Hoån. Två dammar fannsi Åsmundshyttan och tre i Prästhyttan och än gerdammbyggnaderna i Prästhyttan kraft.

Getån hade förr ett mycket bra kräftfiske,men kräftpesten slog ut kräftorna. Fisket var såbra att en köpare av en kräftbur klagade hos handlarenatt burarna han sålde var av dålig kvalitet eftersomde inte höll för de 53 kräftor han fick i den enaburen.

Ån hade också en speciell social funktion förde boende längs ån med tvättstugor och badplatserliksom badhus.

ULF GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons