Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är nya planen rätt medicin?

En av tio läkare i Gävleborg lämnar landstinget varje år. Nu har en handlingsplan tagits fram för att få fler att stanna, underlätta nyrekrytering och minska beroendet av hyrläkare.

Annons

Trots att läkarna tjänar jämförelsevis bra i Gävleborg (se fakta längst ner på sidan) lockas många att ta jobb på annat håll. Personalomsättningen i läkargruppen ligger kring tio procent per år.

Att hitta ersättare till de flyktade läkarna är svårt. Inom flera specialiteter råder läkarbrist nationellt. Varken det generellt höga löneläget i länet eller den extra sign-on-bonus som landstinget nyligen infört har hittills ökat Gävleborgs konkurrenskraft på något avgörande sätt.

I stället har landstinget blivit kraftigt beroende av hyrläkare. Räknat per invånare har Gävleborg den högsta hyrpersonalkostnaden i landet, enligt statistik som nyligen publicerades i tidningen Vårdfokus.

Situationen är bekymmersam. Men hur kommer man tillrätta med den? Att bara stoppa läkarinhyrningen skulle få förödande konsekvenser för tillgängligheten i vården.

– Det finns ingen quick fix. Det här är något vi måste arbeta långsiktigt med, säger Karin Rystedt, HR-direktör på landstinget i Gävleborg.

Inom landstinget har man nu försökt att analysera vad det är läkarna saknar i sin arbetssituation. Bland annat har intervjuer gjorts med läkare som lämnat landstinget.

Resultatet visar att det finns ett missnöje i flera avseenden. Läkare saknar bland annat möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. De upplever sig vara långt från besluten och tycker att alltför mycket fokus läggs på administrativa frågor. Hög arbetsbelastning, krånglande IT-system och bristande stöd under rekrytering och etablering är annat som läkare irriterar sig på.

Detta har landstingsledningen nu tagit fasta på i en ny handlingsplan för läkarförsörjning. Planen ska på ett övergripande sätt underlätta för verksamheterna att behålla befintliga läkare och göra det lättare att rekrytera nya.

Läkarna ska få ökat stöd – till exempel med att hitta bostad och arbete åt medflyttande – redan under anställningsfasen. Mycket krut ska också läggas på att erbjuda läkarna goda möjligheter till utveckling, forskning och vidareutbildning.

– Läkarna är inte bara intresserade av lön och arbetstider, påpekar Karin Rystedt.

Planen presenterades i går för politikerna i landstingsfullmäktige och ska nu diskuteras med läkarna innan den sjösätts i april.

Det finns ingen quick fix.

Karin Rystedt HR-direktör, landstinget Gävleborg

Mer läsning

Annons