Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brobygge är som kakbak

Annons
GÄVLE

- Att bygga broar är ungefär som att baka kakor- det hänger på receptet, säger Lars Lundström,pensionerad civilingenjör och konstruktör. Betongenmåste innehålla minimalt med vatten och mer cementän vid traditionell gjutning för att bron ska bli vattentätoch frostbeständig.

På grund av vattnets erosion, risken för frostsprängningaroch trycket från både strömmar och tung trafikgäller det att se till att gjutformarna fylls ut maximalt.

Det ska inte finnas något hålrum där fuktkan tränga in och försvaga konstruktionen.

Lars Lundström jobbade som arbetsledare under byggnationernaav både Islands-och Järnvägsbron liksom Murén-och Kungsbron. Ingen av de fyra broarna var särskilt kompliceradeatt bygga eftersom de är enkla, korta och raka. Däremotär marken dålig eftersom Gävle ligger pågammal sjöbotten.

- Gavleåns botten är sämre än lera ochhar ingen hållfasthet. Vi fick påla åtta tilltio meter ner i marken för att fixera broarna, sägerhan.

För byggjobbarna var största problemet att vattnetvar lortigt.

Märktes noggrant

På den tiden gick avloppet direkt ut i ån.

- Vi fick fiska upp några gubbar ur vattnet. Ingen blevskadad men de kördes direkt till akuten för att fåstelkrampssprutor. För övrigt hände det inga missöden.

Några sömnlösa nätter genomled Lars Lundströmemellertid vintern 1955.

Carl XIII:s träbro från 1815 över Dalälveni Älvkarleby var i så dåligt skick att den behövdeen rejäl restaurering. För att trafiken skulle flytaunder tiden som reparationerna pågick byggdes en tillfälligbro av trä för lättare transporter och gång-och cykeltrafik.

- Det var lite nervöst innan vi kunde konstatera attden höll, skämtar Lars.

Varje sten från den gamla bron märktes noggrantför att den skulle kunna byggas upp exakt lika igen.

Landfästena och bropelarna fotograferades och nya gjötsi betong.

Den ursprungliga brokärnan som var byggd i sten ersattesäven den av betong innan stenarna murades tillbaka.

Brons bärande konstruktion består i dag av ståli stället för trä och de tolv tum tolv tjocka kantbalkarnafinns bara där av estetiska skäl.

ELIZABETH FORSMARK
026-15 96 41
elizabeth.forsmark@gd.se

Mer läsning

Annons