Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brott och straff

Annons
GÅ i FÄNGELSE

Några artiklar om människor på anstalteni Gävle. Under fyra dagar möter vi vardagen påGävleanstalten.

Det finns 4 100 platser på svenska fängelser. 76av dem upptas av intagna med tillfällig adress på Upplandsgatan33 i Bomhus, där anstalten i Gävle invigdes för15 år sedan.

Där hamnar man efter att ha kastat tärningarna såatt man hamnar på rutan "Gå i fängelse".

- Bestraffningen är att bli inlåst. Inom den ramenmåste vi göra det bästa vi kan, säger GunillaHellström, som började inom kriminalvården justpå Gävle-anstalten när den nyss öppnat.

I dag är hon chef för normalavdelningen, och dethon säger handlar om en inbyggd motsättning pålandets 55 fängelser - de ska samtidigt verkställa straffetoch se till att den dömde inte gör nya brott efter atthan släppts.

Under fyra dagar kommer Gefle Dagblad att vara mitt i Gävle-anstaltensvardag och möta fångarna, vårdarna, chefernaoch kritikerna.

Alltid fullbelagt

Vad de kommer att säga vet vi inte. Vi vet attpolisen fått 600 miljoner extra för att fångatjuvar. Trycket mot landets fängelser, som redan ärfullbelagda, kommer att öka.

- Det är en konstant hög belastning och alltid fullbelagt.Det har varit tufft de senaste åren, även om det gåttdet också. Ibland känns det att man jobbar i motvind,men hoppet finns hela tiden att någon ska klara att gåvidare, säger Gunilla Hellström.

Av alla som dömdes till fängelse 1997 var det andragången för sex av tio.

De flesta brott som begås görs av återfallsförbrytare.Kriminalvården ska hjälpa till ett "laglydigt och värdigtliv" skriver verket i "Uppgifter och mål". Samtidigt talarden sommarvikarierande generaldirektören, Gunnar Engström,om "kris" på narkotikafronten.

- På vissa anstalter använder 90 procent av deintagna narkotika. På andra anstalter är det 50 procent,säger han.

Bra uppdelning

Engström leder en specialgrupp som ska läggafast kursen för den framtida kampen mot droger på fängelserna.Därför besökte han anstalten i Gävle undervåren.

- Gävle har en bra uppdelning med normalavdelning ochmotivationsavdelning, säger Engström, som var imponerad.

Till en av de 32 platserna på motivationsavdelningensöker man.
Den som bli antagen måste skriva kontrakt där hanlovar att vara drogfri, delta i behandling och lämna urinprovvarje vecka.

Om det finns spår av narkotika i urinen blir personenutkastad. Omplacerad till normalavdelningen.

- Det har varit besvärligt i sommar. Många harvägrat att lämna urinprov. Det är så vi märkeratt de har tagit något de inte får - att de vägrarurinprov, säger normalvdelningens chef, Gunilla Hellström.

Men motivationsavdelningen är drogfri, och har såvarit sedan den öppnade för sju år sedan, tilläggerhon.

Anstalten i Gävle är en sluten anstalt utan förhöjdsäkerhet.

Här arbetar ett femtiotal anställda som vårdare,verkmästare, terapeuter, chefer, kanslister eller i köket.

Förpackar julkort

Även fångarna arbetar. För 10 kronori timmen, efter obligatorisk väckning 07.00 börjar deen timme senare att, bland annat, tillverka lastpallar och förpackajulkort.

Vårdarnas jobb blir svårare. Deras fackförbund,SEKO, konstaterade i juli att mer än hälften av allavårdare vid något tillfälle de senaste tolv månadernautsatts för våld eller hot om våld.

Besparingar har lett till "mindre personal, ensamarbete, ökningav hot och våld, överfulla fängelser och sämrevård", skriver man på DN Debatt och kräver merpengar till kriminalvården.

- Jag har svårt att se att människor blir bättreav att sitta i fängelse. Men vi har inget annat system. Ialla fall inte i dag, säger Gunilla Hellström.

Mer läsning

Annons