Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cityfesten anno 1901

Annons

Sommaren 1901 exploderade Gävle i en kaskadav tekniska innovationer, festligheter och besökare frånnär och fjärran.

Under 65 dagar arrangerades en industri-och slöjdutställningför att visa upp och demonstrera svenska produkter förallmänheten. Fokus låg på den norrländskaindustrin eftersom den rika tillgången på råvaroroch naturresurser som timmer och malm gjorde Norrland attraktivtur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Huvudbudskapet var att Sveriges välgång viladepå en överlägsen industriell utveckling därmänniskan förväntades bli en konsument av förbrukningsvaror.Detta skulle naturligtvis erbjuda fler arbetstillfällen somi sin tur skulle skapa en ännu större hemmamarknad försvenska tillverkare.

Då som nu var sommaren het, brännande och markernakruttorra. I dag patrullerar Gävlebygdens Flygklubb landskapetflera gånger dagligen för att tidigt upptäckabränder så att räddningstjänsten ska kunnagöra snabba insatser. Men sommaren 1901 svepte skogsbrändernain Gästriklands berg i tung och stickande rök.

Också i Gävle flammade elden. Fast här bestodlågorna av en brinnande framtidstro som i och för siginte var unik. Vid tiden för Gefleutställningen prägladeoptimismen Sverige i det moderna samhälle som föddesur den industriella revolutionen. Befolkningen flyttade till städernai större omfattning när allt färre kunde försörjasig på lantbruket som sakta förändrades. En inhemskindustri växte fram när landets naturtillgångarförädlades i fabrikerna. Nya produkter framställdesoch serietillverkning i stor skala sattes igång. Samtidigtvar de ideologiska och politiska omvälvningarna påtagliga.

Gävle hade byggts upp på nytt efter den förödandestadsbranden 1869. Utefter en modern stadsplan anlades ett rätvinkligtgatu-och kvartersnät med breda esplanader där trädalléerskulle fungera som brandgator. Aldrig mer skulle gävlebornabehöva uppleva en liknande katastrof.

Vid förra sekelskiftet var Gävle Norrlands störstastad och ett viktigt centrum för handel och sjöfart.Rederierna och handelshusen var framgångsrika och de godaekonomiska förutsättningarna gjorde att inflyttningenvar stor framförallt från Dalarna och Norduppland.Gävle var landets femte stad eftersom befolkningen hade ökatfrån 9 000 personer till drygt 30 000 under åren 1850-1900.

Staden var dessutom en viktig knutpunkt för kommunikationeroch hamnen spelade en viktig roll för utskeppningen av varoroch som länk mellan land-och sjötransporter. Järnvägenmellan Gävle och Falun stod färdig 1859 och 1874 kundespårsträckan till Uppsala invigas.

Från början var det tänkt att Gävle baraskulle vara värdstad för det 19:e allmänna lantbruksmötet,en utställning med produkter och material från lantbruket.

Vice konsuln John Rettig var en av dem som föreslog attett tänkbart komplement kunde vara en industriutställningeftersom det kunde ha en stor betydelse för staden som inkörsportoch sydlig utpost i Norrland. Stadsfullmäktige antog förslagetoch den 15 juni invigdes evenemanget av statsminister FredrikWilhelm von Otter.

Intresset för utställningen var svalt frånbörjan men allteftersom sommaren gick ökade intresset.Värt att nämna är exempelvis den 14 juli då40 000 besökare kom till Gävle med extrainsatta tåg,ångbåtar och efter häst.

Utställningarna höll till på varsin sida omValbogatan och där hade ett järnvägsspårlagts ut för transporter. Genom huvudentrén till industri-ochslöjdmässan i hörnet av Valbogatan-Skeppargatanpromenerade man in på området som dominerades av denstora industrihallen.

I paviljonger visade Norrlandsföretag sina produkteroch där fanns bland andra Gävlebryggerierna. Gefle Glasbrukhade en mer än tio meter hög butelj byggd av ölflaskormed bottnarna utåt.

En uppseendeväckande monter innehöll L M Erikssonstelefoner som hade vunnit stora framgångar och var spriddaöver stora delar av jordklotet. Där fanns ävenhallar för andra konsumtionsvaror, slöjd och maskiner.

Under utställningsdagarna hölls sammankomster medförbund och föreningar. Dessutom arrangerades idrottsfester,regattor, skyttetävlingar och en folkfest i Stadsträdgården.Mittemot utställningsområdet låg Gefle utställningstivolimed cirkus, vaxkabinett, lappkaravan och andra märkvärdigheter.Kungen, Oscar II, besökte industri-och slöjdmässanliksom kronprins Gustav och prins Carl med hustru Ingeborg.

Utställningen kröntes med en final där kaptenJohan Forsell, blivande operachefen, sjöng avslutningsarioroch sensommarhimlen lystes upp av fyrverkerier som avbildade OscarII:s ansikte och Gefle stads eget G.

När sommaren summerades i mitten av augusti kunde arrangörernaräkna till 175 335 betalande besökare.

ELIZABETH FORSMARK

Källor:
Svensson, Jakob: Byggnader och miljöer påGefleutställningen 1901
Strandberg, Siv: Industriutställningen i Gävle 1901
Andersson, Tord: När Dalarna fann Dalarna i Gefle

Mer läsning

Annons