Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det handlar om kunskap

Annons
SANDVIKEN

Från att ha varit sedda som stökiga och ouppfostrade,ofta placerade i så kallade OBS-klasser i skolan, tas dei dag på allvar, barnen och ungdomarna med neuropsykiatriskasvårigheter som DAMP eller ADHD.

Västra Gästriklands tre kommuner satsar nu tillsammansmed landstinget stort på för att förbättrainsatserna för barn och ungdomar med svårigheter.

- För många som vuxit upp med de här svårigheternahandlar det om upprättelse. Neuropsykiatriska svårigheterhar inget med intelligens att göra, säger Monica Blomberg,som är samordnare för det så kallade BNS-projektet.

Startskott i morgon

BNS står för barn och ungdomar med neuropsykiatriskasvårigheter.

Ett symposium på Folkets hus i Sandviken i morgon, tisdag,blir startskottet för satsningen.

- Intresset har varit enormt. Närmare 650 personer haranmält sig. Det finns ännu inget facit, men mycket kunskapoch vilja. Tanken är att sammanföra den kunskap somfinns, säger Monica Blomberg.

DAMP och ADHD har till stor del varit dolda handikapp tidigare,ofta förenat med skuldkänslor hos föräldraroch närstående. I dag söker man ledning i en diagnosmedan man tidigare försökte hitta en förklaringi uppväxt och social situation.

- Det är annorlunda i dag. Vi är duktigare pådet här området och därför är vi ocksåbättre på att kunna se det, säger specialpedagogKerstin Sandberg, en av föreläsarna på symposiet.

Hon säger att behovet av stöd och insatser ärstort i västra Gästrikland.

- Västra Gästrikland är väldigt eftersattpå det här området. Det är till exempellång lång kö till BUP.

- Det är viktigt att barn och ungdomar, oavsett diagnos,ska få rätt sorts hjälp utan att behöva väntaför länge, säger Kerstin Sandberg.

Monica Blomberg säger att det inte finns någontydlig remissinstans för barn och ungdomar där man misstänkerneuropsykiatriska svårigheter. Ändå är detett vanligt förekommande problem. Man uppskattar att deti varje skolklass finns åtminstone ett barn som skulle kunnafå diagnosen.

- Det är inte speciellt konstigt att ha koncentrationssvårigheter- det handlar om graden. Vi brukar säga att det är bromsendet är fel på hos de här barnen. De är, omde är utagerande, direkta, säger vad de tycker och ärimpulsiva. De väcker ofta väldigt starka känsloroch det kan vara tufft för skolpersonal att hantera, sägerKerstin Sandberg.

Monica Blomberg säger att man som en del i projektetvill få igång ett utredningsteam där läkare,psykolog och specialpedagoger skulle ingå.

- Vi vill även utbilda föräldrarna. Kunskapär A och O, att människor vet vad det handlar om, sägerhon.

Mer läsning

Annons