Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Du har mejl: STOPP – ta en paus

Annons
Det pratas mycket om stresshantering, men liteom hur man ska få till stånd en beteendeförändring.Pause är embryot till ett nytt företag som har måletatt få hela svenska folket att stanna upp.

- Stressen i dagens samhälle är korrekt. Den härstammarur vårt sätt att leva. Problemet är vårsyn på arbetslivet och våra värderingar av attallt som går fort är bra. Vi saknar förmåganatt stanna upp och skapa lugn.

Det konstaterar Tim Finucane, beteendevetare som arbetat itolv år med prestationsförädling. Han har arbetatmed att hjälpa idrottsmän och skådespelare attprestera bättre, inte genom att bekämpa stressen utangenom att stärka dess motsats - lugnet.

Ändring i vardagen

Tillsammans med Jörgen Lerjestad, vd förPeak Six, it-företagetsom är känt för attdet har sex timmars arbetsdag, har Tim Finucane utvecklat ettutbildningsprogram, Pause, med syftet att i stället föratt enbart prata om stress försöka få till enbeteendeförändring.

- Det finns så mycket information om stress men ingetblir bättre av det. Det måste komma till stånden förändring i vardagen, säger han.

Kärnan i Pause-utbildningen har sina rötter i Japan.Under tre dagar arbetar kursdeltagarna med fysiska och psykiskaövningar.

Stopp på mejlen

Sedan görs ett kursuppehåll på någraveckor. Under den perioden får deltagarna dagligen stoppmejl,e-postmeddelanden som inte innehåller något annatän ordet stopp. Det påminner dem om att göra enpaus och olika avslappningsövningar. Det fungerar ocksåsom en påminnelse för att ändra sitt beteende.

- Det är oerhört viktigt att ta pauser, men mångavet inte hur. Det är lätt att stoppa kroppen, men inteså lätt att sluta tänka. Det handlar om att ändrafokus, konstaterar Tim Finucane.

Uno Pettersson, produktionsansvarig på WM-data infrasolutions,var en av tio stressade produktionsledare som gick kursen i höstas.

Han använder metoden dagligen i sitt arbete och påfritiden.

Korta pauser- Jag gör en kort paus mellan möteneller på tunnelbanan. Förmin del har det varit mycketbra och jag känner att jag blivit mer effektiv i mitt arbete.Det är oerhört fascinerande hur mycket kraft som finnsi en människa och att det går att styra, sägerhan.

Uno Pettersson tror i och för sig inte att allt berordirekt på kursen. Redan innan hade han börjat förändravissa saker i sin vardag som att införa en mötesfridag i veckan.

- Men jag har blivit mer medveten efter kursen och planerarmin tid på ett annat sätt vilket gör att jag mårbättre.

Påverka hela Sverige

Den visionära målsättningen med Pause-utbildningenär enligt Tim Finucane att påverka hela Sverige. 10-20personer ska utbildas till lärare och Pause är påsikt tänkt att bli ett eget företag.

MARIA OTTOSON (FLT)

Ett exempel på övning:

En av övningarna som används i Pause-utbildningenär att en person står med ena armen utsträcktoch handflatan uppåt. En annan person trycker med all sinkraft mot handen.
Om fokus är på handen slutar personen att andasoch ett tunnelseende skapas.
Men om personen i stället ändrar fokus mot att fingertoppeninte ska röra på sig får personen en känslaav att bli starkare i armen och att man inte behöver ta ilika mycket.
Sedan överförs motsvarande till en vardagssituation.

Mer läsning

Annons