Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Efter turbulensen – nycirkus är modellen

Annons
Conny Lindström är ansvarig förcirkuslinjens utbildning i Gävle.

- Sveriges ende kommunale cirkusdirektör skulle man välkunna säga.

Conny skrattar men fortsätter snart.

- Om det nu inte vore så att jag vill sätta cirkuselevernai focus.

Conny berättar att en lyckad satsning under de senasteåren har varit att kombinera själva utbildningen meddet kommersiella. Att försöka synas ute i landet, görareklam för eleverna och att visa eleverna vilka vägarde kan söka sig vidare.

I år är det också första gångensom avgångsklassen producerar en separat föreställning"på riktigt", alltså som får kosta pengar.

- Jag är både stolt och glad, föreställningenShadow Comics på Gävles teater blev mycket uppskattadoch ekonomin gick ihop, säger Conny. Vi ska visa den igenden 10 och 11 april.

Cirkus är enligt Conny något ständigt föränderligt.Den traditionella cirkusen, typ Cirkus Scott och rysk cirkus,har på sista tiden utvecklats till en helt ny form av cirkus,som kallas nycirkus. Där blandar man mer och musik, dansoch ljussättning har stor betydelse i numren. Cirkus Cirkörär en etablerad sådan nycirkus i Sverige, och CirkusSolei från Kanada är förebilden.

- Nycirkus är en form av extremcirkus, säger Conny.Och det är den som gäller i dag. Den är jättestori många länder i Europa och i Kanada.

Men finns det jobb att få? Conny jämför medmusikbranschen.

- Det finns många jobb, men det kan vara svårtatt försörja sig. Det är ofta säsongsarbeteneller bestämda projekt. Men några lever helt påcirkusjobb och det finns mycket mer jobb än man tror.

o Cirkuslinjen i Gävle startade hösten 1988, medNina Rosenberg som ansvarig lärare. 1989 kopplades SevedBornehed in som skolans förste professionella konstnärligaledare. 1993 brann cirkusbyggnaden i Furuvik ner och elevernablev utan träningslokal för manegeutbildning ett tag.

1996 bildade Seved bolaget Swede cirkus national AB infören turné med sina elever, som tyvärr blev ett ekonomisktfiasko. Det visade sig att cirkuslinjen överskridit sin budgetmed 1,1 miljoner kronor. Seved lämnade Gävle 1997 ochprecis till höstterminen 1998 sade samtliga lärare pålinjen upp sig för att de ansåg att de inte fåttgehör för sina lönekrav.

Den 7 januari 1999 tillträdde Conny Lindström, JanneRosén och Ingela Hinas som cirkuslinjens nya lärare.

Efter många turbulenta år under skolans historiahar det äntligen blivit struktur på utbildningen. Ochdet borde till stor del vara Connys förtjänst.

Mer läsning

Annons