Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En nobel krutgubbe

Annons
Nobelpriset fyller 100 år. Extra festligtblir det och alla nu levande pristagare genom åren har bjuditsin till Stockholm. Men vad stod det egentligen i Alfred Nobelstestamente, vilka har vunnit flest priser och vilka är missarna?Hur har den storslagna donationen förvaltats?

TT granskar Nobelpriset, världens mest respekterade pris,i seklets backspegel.

Några dagar i mörkaste december får Sverigespegla sig i Nobelglansen. Men till en början var inte allalika förtjusta. Det ansågs föga fosterländsktatt även utlänningar kunde få del av Alfred Nobelsstorslagna donation.

Vid sin död i San Remo den 10 december 1896 var den 63-årigeAlfred Nobel en av Europas rikaste män. Han efterlämnadeen förmögenhet på 33 miljoner kronor - i dagenspenningvärde 1,5 miljarder. Rikedomarna hade han främsttjänat ihop på att uppfinna dynamiten och det rökfriakrutet.

Testamentet öppnades den 30 december och är förhållandeviskort. Nobel var barnlös och ville inte att släkten skullefå del av pengarna. I stället skulle förmögenhetenutgöra en fond "hvars ränta årligen utdelas somprisbelöning åt dem, som under det förlupna årethafva gjort menskligheten den största nytta".

Räntan skulle delas upp på fem pris: fysik, kemi,fysiologi/medicin, litteratur och fred.

- Någon direkt överraskning var det inte. Det fannsett tidigare testamente med ungefär samma innehåll,säger Anders Bárány, professor i fysik ochsekreterare i Vetenskapsakademiens Nobelkommitté förfysik.

För att administrera donationen inrättades Nobelstiftelsen.En formulering i testamentet som till en början vålladehuvbudbry var "under det förlupna året". Ska bara detverk som skrivits eller det vetenskapliga genombrott som gjortsåret innan kunna belönas?

- De institutioner som utsetts att dela ut prisen tackadeförst nej. De ansåg att priset skulle tappa i värdeom det bara kunde ges för något som presterats detgångna året, säger Bárány.

Tolkningen blev att belöningen kan delas ut närbetydelsen av forskningen står klar - även om det harflera år på nacken. Nobel var ingenjör, att belönainsatser inom fysik och kemi tycks därför rättnaturligt. Bakom priset i fysiologi/medicin kan man ana att donatornsegen livet igenom kroppsliga ohälsa spelade en viss roll.

Nobel var även en stor litteraturvän och hade självsom ung planer på att bli författare. Han var mycketbeläst och efterlämnade vid sin död ett bibliotekmed drygt 1 500 volymer. Genom testamentets motivering anar manett världsförbättrande drag hos donatorn. Litteraturprisetska gå till den som producerat "det utmärktaste i idealiskrigtning" - ett begrepp i tidens anda men knappast giltigt församtliga pristagare genom 100 år.

De riktigt stora pengarna gjorde Nobel på det rökfriakrutet som enbart hade militär betydelse - det gick att brassapå utan att slagfältet belades med ogenomträngligarökmoln. Nobel kunde drabbas av dåligt samvete ochtog mycket illa vid sig när han ibland kom att kallas Dödensköpman.

Säkert hade det sin betydelse när han lät inrättaett fredspris, starkt påverkad av Bertha von Suttner, engång hans sekreterare och djupt engagerad i tidens fredsrörelse.Hon belönades själv med fredspriset 1905.

Man kan tycka att svenskarna borde blivit stolta överAlfred Nobels storslagna donation. Men många retade sigtill en början på att priserna kunde gå tillvem som helst, oavsett nationalitet.

De muttrade om att det var föga fosterländskt ochbara borde ges till svenskar. Kosmopoliten Alfred Nobel hade störrevisioner än så, tack och lov.

Nobelpriset är världens mest prestigefyllda pris.Kanske för att det var det första i sitt slag, ärinternationellt uppmärksammat, ger livslångt kändisskapoch handlar om mycket pengar - i år tio miljoner styck.

- Man fick också en rivstart när det förstafysikpriset gick till Wilhelm Röntgen, en forskare som redanvar väl känd, säger Bárány.

Efter 100 år har Nobelpriset fortfarande kvar sin glans.Anders Bárány märker ett stort intresse hosungdomar, inte minst utomlands. Och det finns inte få forskaresom medvetet sätter Nobelpriset som mål för sinvetenskapliga karriär.

En del föreslår till och med sig själva.

Thomas Lindroth/TT

Mer läsning

Annons